ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi’nin (JARSS) editöryal ve yayım süreçleri ulusal ve uluslararası kurumların kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Dergiye gönderilen makalelerin kabul edilmesi veya gerekçeli olarak reddedilmesi, yazarlardan düzeltme istenmesi, yazım ve düzenleme hatalarının düzeltilmesi konularında Editörler Kurulu tam yetkilidir.

Gönderilen makalelerin yayınlanabilmesi için tüm yazarlar, özellikle de baş yazar, aşağıdaki konulara azami dikkat göstermelidirler:

Telif hakkı ihlali yapılmamalıdır.
Makaleyi gönderen sorumlu yazar, tüm yazarlardan alınmış izinleri ibraz etmelidir.
Bazı durumlarda araştırmacılar, makalelerini göndermeden önce rehberlerinden ve eş yazarlarından izin almış olmalıdır.
Makale tamamen ya da kısmen başka herhangi bir dergide yayımlanmamış olmalıdır.
Makale daha önceden başka bir dergiye gönderilmişse, kurallara uygun şekilde geri çekilmiş olmalıdır.
Makale eş zamanlı olarak başka herhangi bir yayına gönderilmemiş olmalıdır.
Makalenin herhangi bir inceleme aşamasında geri çekilmesi istenmesi halinde, editöryal ofise başvuru yapılması gerekir. Bir makale ancak zorunlu ve kaçınılmaz koşullarda geri çekilebilir.
Makalenin geri çekilmesi durumunda tüm yazarların imzaladığı tamamlanmış bir form gönderilmelidir. Form derginin editöryal ofisinde mevcuttur. Bahsi geçen form bir elektronik posta ile istenebilir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi'ne yayınlanması için gönderilen tüm çalışmalar için yazarların ORCID verisini aktarması gerekmektedir. ORCID araştırmacıları birbirinden ayıran kalıcı dijital bir kimlik sağlar. Araştırmalarınızın hem alıntılarının hem istatistiklerinin kimliğinizle tanımlanmasının yanında kimliği doğrulanmış bir ORCID hesabı dergi aracılarında tek bir adımla oturum açmanıza ve yazar, hakem ya da editör olarak kaydınız bulunan tüm dergiler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. ORCID hakkında daha fazla bilgi ve hesap oluşturmak için www.orcid.org web sitesini ziyaret ediniz.

Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın ikiden fazla eseri yayınlanamaz.

Hızlı Arama