ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Bu rehber Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi / Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society (JARSS) Yayın Kurulu tarafından, yayıncılık sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları incelenerek hazırlanmıştır ve dergiye çalışma gönderecek olan bütün araştırmacılar tarafından dikkatle incelenmesi önerilmektedir. Bu politikalar, aşağıda belirtilen kaynaklardan ve uluslararası kurumların yönergelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır;

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
TÜBİTAK – ULAKBİM
Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi
ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors)
WAME (World Association of Medical Editors
EASE (European Association of Science Editors)
Creative Commons
COPE (Committee on Publication Ethics)
DOAJ Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, Version 3

Hızlı Arama