ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Bir Anesteziyoloğun Korkulu Rüyası: Entübasyon Sonrası Trakea Rüptürü [JARSS]
JARSS. 2021; 29(2): 140-143 | DOI: 10.5222/jarss.2021.06025

Bir Anesteziyoloğun Korkulu Rüyası: Entübasyon Sonrası Trakea Rüptürü

Tuba Berra Sarıtaş, Bilal Atilla Bezen, Remziye Gül Sıvacı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Endotrakeal entübasyon nispeten kolay bir işlemdir, ancak bu kolay işlem nedeniyle komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Uygulayıcıların beklenmeyen zor entübasyon için hazır olmaları gerekir ve kılavuzlar ışığında müdahale edilmelidir. Bu yazıda intraoperatif olarak tanı konulan ve tanıdan hemen sonra tedavi edilen 48 yaşında bir kadın hastada trakeal rüptür olgusu tanımlanmıştır. Entübasyon sonrası trakeal rüptür çok nadir olmasına rağmen; sonuç olarak solunum yetmezliği, amfizem, hatta ölüm görülebilir. Klinik şüphe rüptür tanısında ilk ve en önemli adımdır. Acil bronkoskopi, akciğer röntgeni ve toraks tomografisi, laserasyonun tipinin ve uzunluğunun teşhisi için gereklidir. Literatürde hem konservatif hem de cerrahi tedaviler membranöz trakeal rüptürün tedavisi için uygundur. Bu olgu sunumunda, beklenmeyen zor entübasyon sonrası gelişen trakeal rüptür nedenleri ve tedavi yaklaşımı anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: entübasyon, komplikasyon, rüptür

Anesthesiologist’s Horror Case: Postintubation Tracheal Rupture

Tuba Berra Sarıtaş, Bilal Atilla Bezen, Remziye Gül Sıvacı
Department of Anesthesiology and Reanimation, Afyonkarahisar Health Science University, Afyonkarahisar, Turkey

Endotracheal intubation is a relatively easy procedure, however, complications may occur due to this easy procedure. Practitioners should be ready for unexpected difficult intubation and treat in the lights of guidelines. We herein describe a 48 years old female tracheal rupture case which was diagnosed intraoperatively and treated immediately after diagnosis. Although tracheal rupture after intubation is very rare; respiratory insufficiency, emphysema, even death may happen as a result. Clinical suspicion is the first and the most important step at the diagnosis of the ruptures. An emergency bronchoscopy, chest X-ray and computerized tomography of thorax are necessary for diagnosis of the type and the extention of the laseration. In the literature conservative and surgical therapies are both appropriate for treatment of membranous tracheal rupture. In this case report, the causes of tracheal rupture after unexpected difficult intubation and its treatment approach are explained.

Keywords: Intubation, complication, rupture

Tuba Berra Sarıtaş, Bilal Atilla Bezen, Remziye Gül Sıvacı. Anesthesiologist’s Horror Case: Postintubation Tracheal Rupture. JARSS. 2021; 29(2): 140-143

Sorumlu Yazar: Bilal Atilla Bezen, Türkiye
LookUs & Online Makale