ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
14 Yıllık Bir Port Kateterin Sık Karşılaşılmayan Komplikasyonu [JARSS]
JARSS. 2024; 32(2): 133-134 | DOI: 10.54875/jarss.2024.37233

14 Yıllık Bir Port Kateterin Sık Karşılaşılmayan Komplikasyonu

Mete Manici, Doruk Yaylak, Yasemin Sincer, Yavuz Gurkan
Koç Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Perkütan subklavyen kateterler veya port-kateterler sıklıkla onkoloji hastaları gibi uzun dönem ve devamlı intravenöz tedavi ihtiyacı olan hastalarda kullanılır. Port-kateterlerle ilişkili arteryel ponksiyon, pnömotoraks ve hematom benzeri komplikasyonlar bildirilmiştir. Bizler nadir görünen bir port-kateter olgusu sunmak istedik. Hastamız 2009 senesinde rektum kanseri tanısı aldıktan sonra port-kateter takılan 45 yaşında erkek hastaydı ve kemoterapi süreci bittikten sonra kontrol için tekrar hastaneye başvurmamıştı. Kateterin çıkarılması işlemi sırasında kateterin silikon portunun parçalandığı tespit edildi. İşlem tamamlandı ancak kateterin son 5 cm’lik kısmı kayıptı. İşlem sonunda kontrol amaçlı X-ray çekildi ancak kateterin son kısmı görüntülenemedi. Literatürde bildirilmiş pinch-off sendromu örnekleri mevcuttur ancak bildiğimiz kadarıyla bizimkine benzer bir olgu bulunmamaktadır. Hastalar port-kateter takılması sonrasında ve tedavi sürecinin sonunda yakın takip edilmeli ve uygun zamanda çıkarma işlemi planlanmalıdır. Hekimler komplikasyonlar konusunda bilinçli olmalı ve ciddi yan etkilerden sakınmak adına multidisipliner yaklaşımlar uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Port-kateter komplikasyonları, port-kateter çıkartılması, port-kateter kopması, pinch-off sendromu

An Unusual Complication of a 14 Year-old Port-Catheter

Mete Manici, Doruk Yaylak, Yasemin Sincer, Yavuz Gurkan
Koç University Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Türkiye

Percutaneous subclavian catheters or port-catheters are commonly used for oncology patients who require long-term or continuous intravenous therapy. There are several reported complications related to port-catheters like arterial puncture, pneumothorax and hematoma. We aimed to report an unusual port-catheter case. Our patient was a 45-year-old male who had a port-catheter inserted after the diagnosis of rectum cancer in 2009 and has never showed up for a catheter removal after his chemotheraphy regimen had been completed. The silicone port of the catheter was found to be disintegrated during the catheter removal procedure. Removal was performed but distal 5 cm of the catheter was missing. At the end of the procedure, control X-ray was obtained, but the last part of the catheter could not be visualized. There are reported cases of pinch-off syndrome in the literature however we couldn’t find any such case as we report. Following port-catheter implantation and throughout the course of treatment, patients should be consistently monitored, and an appropriate time should be scheduled for removal. Physicians should be aware of complications and multidisciplinary approaches should be made to avoid serious events and further harm.

Keywords: Port-catheter complication, port-catheter removal, port-catheter detachment, pinch-off syndrome

Mete Manici, Doruk Yaylak, Yasemin Sincer, Yavuz Gurkan. An Unusual Complication of a 14 Year-old Port-Catheter. JARSS. 2024; 32(2): 133-134

Sorumlu Yazar: Mete Manici, Türkiye
Makale Dili: İngilizce