ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Preterm Eylem İle Sezaryene Alınan Akut Eroin Kullanımı Olan Hastada Anestezisi Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2020; 28(1): 67-70 | DOI: 10.5222/jarss.2020.41275

Preterm Eylem İle Sezaryene Alınan Akut Eroin Kullanımı Olan Hastada Anestezisi Yönetimi

Harun Özmen1, Bahar Aydınlı1, Uğur Serkan Çitilcioğlu1, Aydın Yücel2
1Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, MERSİN
2Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, MERSİN

Madde suistimali toplumsal sorun olup cerrahi gerektiren hastalarda anestezi uygulamasına ek risklerle morbiditeyi arttırabilir. Konu sezaryen olduğunda hem bebek hem anne açısından iyi bir anestezi tekniği seçimi ve yönetimi zorunlu hale gelir. Olgu, 30 yaşında 50 kg idi; multipar, 34 haftalık gebeliği, eski sezaryen öyküsü olan ve rutin takipleri bulunmayan gebe, ani başlayan aktif servikal kanama, preterm eylemle başvurdu. Vital bulguları stabil, laboratuvar değerleri normal sınırlarda olan, 4 saat önce eroin kullandığı, tok olduğu öğrenilen hasta acil şartlarda sezaryene alındı. Genel anestezi altında 1500 gr ağırlığında bebek doğurtuldu. Yenidoğan yoksunluk sendromu gelişen bebeğe yoğunbakım ünitesinde fenobarbital tedavisi uygulandı. Annede madde kullanımına bağlı yoksunluk sendromu ve başka komplikasyon olmadı. Postoperatif 5. günde anne ve bebek taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Eroin, sezaryen, yenidoğan, yoksunluk sendromu

Anesthetic Management In A Patİent Undergoing Emergency Ceserean Section,Who Had Just Used Heroin

Harun Özmen1, Bahar Aydınlı1, Uğur Serkan Çitilcioğlu1, Aydın Yücel2
1Department of Anesthesiology and Reanimation,Mersin Training and Research Hospital, MERSİN
2Department of Pediatry,Mersin Training and Research Hospital, MERSİN

Substance abuse is a social problem and may increase morbidity with additional risks to anesthesia in patients requiring surgery. When it comes to caesarean section, the choice and management of a good anesthetic technique is mandatory for both the baby and the mother. The case presented with a 30-year-old 50 kg, multiparous,34 week-old, woman with a history of previous caesarean section and a sudden onset of active cervical hemorrhage with no routine follow-up. The patient's vital signs were stable, laboratory values were within normal limits, heroin was used 4 hours before and she was not hungry. He was taken for caesarean operation in emergency conditions. A baby weighing 1500 g was delivered under general anesthesia. The infant was diagnosed with newborn withdrawal syndrome and phenobarbital treatment was performed in the neonatal care unit. Maternal withdrawal syndrome and other complications did not occur. On the postoperative 5th day, the mother and baby were discharged.
Key words: Heroin; cesarean sectio; newborn; abstinence syndrom

Keywords: Heroin, cesarean sectio, newborn, abstinence syndrom

Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Uğur Serkan Çitilcioğlu, Aydın Yücel. Anesthetic Management In A Patİent Undergoing Emergency Ceserean Section,Who Had Just Used Heroin. JARSS. 2020; 28(1): 67-70

Sorumlu Yazar: Harun Özmen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale