ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Düşük Kalp Debisi [JARSS]
JARSS. 2020; 28(1): 1-11 | DOI: 10.5222/jarss.2020.75437

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Düşük Kalp Debisi

Nesrin Bozdoğan Özyılkan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Kalbin dakikada pompaladığı kan hacmi olarak tanımlanan kalp debisi kardiyak performansın değerlendirilmesinde göz önüne alınan en önemli hemodinamik parametrelerden biridir. Açık kalp cerrahisi sonrası hemodinaminin korunması ve yeterli kardiyak performansın sağlanması her zaman kolay olmayabilir. Düşük kalp debisi (DKD) de kardiyak cerrahi sonrası görülebilen ve ciddi hemodinamik değişikliklere yol açarak erken ve geç dönem mortalite ve morbiditeyi artıran durumlardan biridir. Bu derlemede literatürler eşliğinde DKD’nin öneminin ve yönetiminin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düşük kalp debisi, kardiyak cerrahi, kardiyak performans, komplikasyon

Low Cardiac Output After Open Cardiac Surgery

Nesrin Bozdoğan Özyılkan
Başkent University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adana, Turkey

Cardiac output, described as the amount of blood pumped by heart in a minute, is one of the most important haemodynamic parameters for the assesment of cardiac performance. Preserving haemodynamic stability and sufficient cardiac performance may not always be effortless after open cardiac surgeries. Low cardiac output is one of the complications that can be observed after cardiac surgery and increase the risk of morbidity and mortality by causing serious haemodynamic alterations in the early and late postoperative period. In this paper, we aimed to review the significance and the management of low cardiac output in the perspective of current literature.

Keywords: Low cardiac output, cardiac surgery, cardiac performance, complication

Nesrin Bozdoğan Özyılkan. Low Cardiac Output After Open Cardiac Surgery. JARSS. 2020; 28(1): 1-11

Sorumlu Yazar: Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe