ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
COVID-19 Pandemisi Döneminde Sezaryen Anestezisinde Tercihlerin Analizi: Retrospektif, Tek Merkezli Çalışma [JARSS]
JARSS. 2021; 29(2): 125-131 | DOI: 10.5222/jarss.2021.86729

COVID-19 Pandemisi Döneminde Sezaryen Anestezisinde Tercihlerin Analizi: Retrospektif, Tek Merkezli Çalışma

Sedef Gülçin Ural, İbrahim Hakkı Tör
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: COVID-19 pandemisinin sezaryen anestezisi yöntem tercihini ve hastanede yatış sürecini etkileyip etkilemediğini saptamayı amaçladık.
Yöntem: Mevsimsel farklılıkları ortadan kaldırmak için 2019 ve 2020 Mart-Eylül ayları arasında sezaryen ameliyatına alınan 3.320 hastanın dosyaları incelendi. Grup I (n=1941), Mart-Eylül 2019 pandemi öncesi ve Grup II (n=1379) Mart-Eylül 2020 pandemi dönemi olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik bilgileri, acil/elektif cerrahi olup olmadığı, anestezi yöntemleri ve hastanede kalış süreleri hastane veri tabanından kaydedildi.
Bulgular: ASA skorları (p=0.049) ve hastanede yatış süresi (p<0.001) Grup I’de daha yüksekti. Spinal anestezi tercihi her 2 grupta da yüksekti (p<0.001). Her 2 grupta da acil ve elektif sezaryenlerde spinal anestezi tercihi genel anesteziye oranla daha yüksekti (p<0.001). Yalnızca acil şartlarda alınan ve spinal anestezi uygulanan 3 sezaryenin PCR sonucunun postoperatif pozitif olduğu saptandı. Her 3 vardiyada da ameliyat edilen hasta sayısı Grup I’de daha yüksekti (p<0.001).
Sonuç: COVID-19 pandemisi döneminde de önceki dönemde olduğu

Anahtar Kelimeler: COVID-19, sezaryen, genel anestezi, rejyonal anestezi

Analysis of Preferences in Cesarean Anesthesia During the COVID-19 Pandemic Period: Retrospective, Single Center Study

Sedef Gülçin Ural, İbrahim Hakkı Tör
Health Sciences University Erzurum Regional Training And Research Hospital

Objective: We aimed to see if the Covid-19 pandemic effects the cesarean anaesthesia method preference and the hospitalization process.
Methods: To eliminate seasonal differences, the files of 3320 patients who underwent the cesarean section between 2019-2020 March-September were examined. The patients were divided into two groups as those who had cesarean section between March-September 2019 before the pandemic (Group I, n: 1941) and those who had cesarean section after the pandemic (March-September 2020) (Group II, n: 1379). The demographic information of the patients, whether there was an emergency/elective surgery, anesthesia methods and duration of hospitalization were recorded from the hospital database.
Results: ASA scores (p=0.049) and duration of hospitalization (p<0.001) were higher in Group I. Spinal anaesthesia preference was higher in both groups compared to general anaesthesia (p<0.001). Spinal anaesthesia preference was higher than general anaesthesia in emergency and elective operations in both groups (p<0.001). It was found that the PCR results of three emergency cesarean sections under spinal anesthesia were postoperatively positive. The number of patients operated on in all shifts was higher in Group I (p<0.001).
Conclusion: During the COVID-19 pandemic period, spinal anaesthesia was preferred more frequently for cesareans compared to general anaesthesia as in the previous period.

Keywords: COVID-19, cesarean, general anesthesia, regional anesthesia

Sedef Gülçin Ural, İbrahim Hakkı Tör. Analysis of Preferences in Cesarean Anesthesia During the COVID-19 Pandemic Period: Retrospective, Single Center Study. JARSS. 2021; 29(2): 125-131

Sorumlu Yazar: Sedef Gülçin Ural, Türkiye
LookUs & Online Makale