ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Sıvı Yönetiminde EVLW ve Önemi [JARSS]
JARSS. 2021; 29(2): 83-91 | DOI: 10.5222/jarss.2021.93823

Sıvı Yönetiminde EVLW ve Önemi

Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Sıvı yönetimi ve optimizasyonu, anesteziyoloji ve yoğun bakımda sık karşılaşılan günlük sorunlardandır. İdeal hemodinamik yönetim dokulara oksijen sunumunu arttırmakta, postoperatif sonuçları iyileştirmekte ve cerrahi maliyeti düşürmektedir. Sıvı tedavisinin istenmeyen etkilerinin erken öngörülmesi ve takibinde damar dışı akciğer sıvısı (EVLW) ölçümü giderek kabul gören bir yöntem haline gelmiştir. Akut dolaşım yetmezliği tedavisinde temel amaç doku perfüzyonunu ve oksjenizasyonunu iyileştirirken sıvı yüklenmesinden kaçınmaktır. EVLW, akciğerlerde pulmoner damarlar dışında bulunan interstisyel, intrasellüler, alveoler ve lenfatik sıvıyı kapsar ve sağlıklı kişilerde normal değerleri 3-7 ml kg-1’dir. Bu konudaki çalışmalar, cut-off değeri olarak 10 ml kg-1 üzerindeki değerlerin pulmoner ödeme işaret ettiğini göstermiştir. EVLW ölçümünde altın standart gravimetrik yöntem olmakla birlikte, post-mortem yapılabilmesi nedeniyle günümüzde akciğer ultrasonografisi ve transpulmoner termodilüsyon teknikleri daha yaygın kullanılmaktadır. Gelecekte özellikle ALI/ARDS hastalarının hemodinamik yönetiminde EVLW ölçümünün önemli bir yer tutması beklenmektedir ve bu alanda yapılacak çalışmaların EVLW bazlı sıvı tedavisine odaklanması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: ekstravasküler akciğer sıvısı, sıvı tedavisi, pulmoner ödem

EVLW and its Importance in Fluid Management

Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi
Department of Anesthesiology and Reanimation, Ufuk University, Ankara, Turkey

Fluid management and optimization is one of the most frequently observed problems in anesthesiology and critical care. An ideal hemodynamic management increases oxygen supply to tissues, improves postoperative outcomes and decreases surgical costs. Extravascular lung water (EVLW) measurement has gained widespread acceptance in the early prediction and management of adverse effects caused by fluid treatment. The fundamental aim of acute circulatory failure treatment is to improve tissue perfusion and oxygenation while avoiding fluid overload. EVLW consists of extravascular interstitial, intracellular, alveolar and lymphatic fluid in the lungs and its normal values are 3-7 ml kg-1. Studies have reported that values above 10 ml kg-1 as a cut-off value points to pulmonary edema. Although the gold standard in EVLW measurement is the gravimetric method, lung ultrasound and transpulmonary thermodilution is more widely utilized since gravimetric measurement can only be performed post-mortem. EVLW measurement is expected to gain importance in the hemodynamic measurement of ALI/ARDS patients and future studies will benefit from focusing on EVLW based fluid therapy.

Keywords: extravascular lung water, fluid therapy, pulmonary edema

Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi. EVLW and its Importance in Fluid Management. JARSS. 2021; 29(2): 83-91

Sorumlu Yazar: Hakan Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale