ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
İnternal İliyak Vene Yerleşmiş bir Femoral Venöz Kateter Malpozisyonu: Olgu Sunumu [JARSS]
JARSS. 2024; 32(2): 130-132 | DOI: 10.54875/jarss.2024.97659

İnternal İliyak Vene Yerleşmiş bir Femoral Venöz Kateter Malpozisyonu: Olgu Sunumu

Rafet Yarimoglu1, Saliha Yarimoglu2
1Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Karaman, Türkiye
2Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Karaman, Türkiye

Santral venöz kateterler yoğun bakımda birçok amaç için kullanılmaktadır. Femoral bölgedeki venöz kateterizasyon, mekanik komplikasyonlar açısından diğerlerine göre daha güvenlidir. Femoral kateter malpozisyonları nadir olmakla birlikte, özellikle geç tanı konulduğunda ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Bu yazıda internal iliak vene yerleşen femoral santral venöz kateter malpozisyonu sunulmaktadır.
Solunum yetmezliği tanısı alan 36 yaşında erkek hastanın yoğun bakımdaki takibinde septisemi belirtileri görüldü. Sağ femoral bölgedeki santral kateterden alınan kan örneğinde bakteri üremesi görüldü. Bunun üzerine, inotropik infüzyon için sol femoral vene yeni bir santral venöz kateter yerleştirildi. Ertesi gün farklı bir nedenle çekilen batın bilgisayarlı tomografi raporuna göre kateterin yanlış pozisyonda olduğu görüldü. Değerlendirmede kateterin internal iliak vene yerleştiği ortaya çıktı. Kateter komplikasyonsuz bir şekilde çıkarıldı.
Burada, internal iliyak vende tespit edilen kateter malpozisyonuna ilişkin bir raporu paylaşıyoruz. Hekimler, kateter malpozisyonlarının erken tespitinin kritik önem taşıdığını akılda tutmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateterler, kateterizasyon, femoral ven, kateter ilişkili enfeksiyonlar

A Misplaced Femoral Venous Catheter in the Internal Iliac Vein: A Case Report

Rafet Yarimoglu1, Saliha Yarimoglu2
1Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Karaman, Türkiye
2Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Karaman, Türkiye

Central venous catheters are used for many purposes in intensive care. Venous catheterization in the femoral region is safer than others regarding mechanical complications. Although femoral catheter malpositions are rare, they can lead to fatal consequences, especially when diagnosed late. In this article, the misplaced femoral central venous catheter in the internal iliac vein is presented.
A 36-year-old male patient diagnosed with respiratory failure displayed septicemia symptoms during his follow-up in the intensive care unit. A blood sample from the central catheter in the right femoral region showed bacterial growth. Therefore, a new central venous catheter was placed into the left femoral vein for an inotropic infusion. According to the abdominal computed tomography scan report performed for a different reason the next day, the catheter was seen in an incorrect position. The evaluation revealed the catheter to be situated in the internal iliac vein. The catheter was removed without complications.
We share a report regarding catheter malposition found in the internal iliac vein. Physicians must keep in mind that early detection of catheter malpositions is critical.

Keywords: Central venous catheters, catheterization, femoral vein, catheter-related infections

Rafet Yarimoglu, Saliha Yarimoglu. A Misplaced Femoral Venous Catheter in the Internal Iliac Vein: A Case Report. JARSS. 2024; 32(2): 130-132

Sorumlu Yazar: Rafet Yarimoglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce