ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2019
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - VI (778 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan transfüzyonu; ne zaman, nasıl, niçin?
Difficult Decision in Hereditary Hemoglobinopathies: Blood transfusion; when, how, why?
Şebnem Atıcı, Levent Özdemir
doi: 10.5222/jarss.2019.25743  Sayfalar 77 - 86 (1413 kere görüntülendi)

3.
Prophylactic use of antibiotics in the Intensive Care Unit
Hektor Sula, Rudin Domi
doi: 10.5222/jarss.2019.29491  Sayfalar 87 - 93 (626 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Ultrasonografi Eşliğinde Infraklavikular Brakial Pleksus Blok Uygulamasında Kullanılan 3 Farklı Bupivakain Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması
Comparison Of 3 Different Bupivacine Concentrations Used In The Ultrasound Guided Infraclavicular Brachial Plexus Block
Semih Başkan, Fahri Acar, Gökhan Demirelli, Hidayet Unal
doi: 10.5222/jarss.2019.22932  Sayfalar 94 - 99 (930 kere görüntülendi)

5.
Çocuk Hastalarda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopide Laringeal Maske Uygulaması: 125 Olgunun Değerlendirilmesi
Laryngeal Mask Airway Application in Flexible Fiberoptic Bronchoscopy in Pediatric Patients: Evaluation of 125 Cases
Gülsen Keskin, Mine Akin, Yeşim Şenaylı, Sibel Saydam, Devrim Tanıl Kurt, Sengul Ozmert, Feyza Sever, Güzin Cinel
doi: 10.5222/jarss.2019.36025  Sayfalar 100 - 105 (826 kere görüntülendi)

6.
A Prospective Randomized Comparative Study between Baska Mask, Proseal LMA and I Gel during Positive Pressure Ventilation in Laparoscopic Cholecystectomy
Ramkumar Dhanasekaran, Gautam Dilip Mehta, Aruna Parameswari
doi: 10.5222/jarss.2019.54254  Sayfalar 106 - 111 (990 kere görüntülendi)

7.
Spinal Anestezi İle Sezaryen Yapılacak Gebelerde Pasif Bacak Kaldırma Uygulamasının Hipotansiyonu Önlemedeki Etkinliği
The Efficiency Of Preventing Hypotension By Passive Leg Raise Application In Pregnant Women Planned For Cesarean Section Under Spinal Anesthesia
Emin Mehmet İnce, Ali Sızlan, Serkan Senkal, Tarık Purtuloğlu, Umut Kara, Gokhan Ozkan, Ercan Kurt
doi: 10.5222/jarss.2019.65265  Sayfalar 112 - 120 (745 kere görüntülendi)

8.
Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Ultrason Eşliğinde Yapılan Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Akut Postmastektomi Ağrısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Ultrasound Guided Superficial Serratus Plane Block For Acute Post mastectomy Pain After Modified Radical Mastectomy and Axillary Lymph Node Dissection: A Randomized Controlled Study
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Muhammet Mustafa Sulak, Elif Oral Ahiskalioglu, Muhammet Ahmet Karakaya, Erkan Cem Çelik, Erdem Karadeniz, Haci Ahmet Alıcı
doi: 10.5222/jarss.2019.85570  Sayfalar 121 - 127 (2160 kere görüntülendi)

9.
Geriatrik Hastaların Dental Tedavilerinde Anestezi Yönetimi
Anaesthesia Management in Dental Treatment of Geriatric Patients
Hatice Akpınar
doi: 10.5222/jarss.2019.46855  Sayfalar 128 - 132 (751 kere görüntülendi)

10.
Bariatrik Cerrahide Havayolu Yönetimi Deneyimlerimiz
Airway Management Experiences In Bariatric Surgery
Betul Kocamer Simsek, Yunus Baydilek
doi: 10.5222/jarss.2019.68077  Sayfalar 133 - 138 (607 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu
A Case Of Herpes Zoster Following An Epidural Steroid Injection
Bülent Barış Güven, Fulya Yurtsever, Temel Güner, Sedat Temircan, Ömer Bakal, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.54154  Sayfalar 139 - 142 (1185 kere görüntülendi)

12.
Pediatrik Alt Ekstremite Cerrahisi için Ultrason Eşliğinde Distal Adduktor Kanal Bloğu: Olgu Sunumu
Ultrasound Guided Distal Adductor Canal Block for Pediatric Lower Limb Surgery: A Case Report
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Erkan Cem Çelik
doi: 10.5222/jarss.2019.92486  Sayfalar 143 - 145 (749 kere görüntülendi)

13.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Tanılı Olguda Tekrarlanan Kan Yaması Tedavisi
Repeated Blood Patch Treatment In A Patıent With Spontaneous Intracranial Hypotension
Bülent Barış Güven, Uğur Burak Şimşek, Nazim Atilla Sezer, Temel Güner, Fulya Yurtsever, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.08208  Sayfalar 146 - 150 (1248 kere görüntülendi)

14.
Chanarin Dorfman Sendromlu hastada anestezi yönetimi
Anesthesia management in patient with Chanarin DorfmanSyndrome
Alparslan Koç, Nurhan Eren
doi: 10.5222/jarss.2019.87597  Sayfalar 151 - 154 (708 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale