ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Wilson Hastalığı Olan Gebede Sezaryen Ameliyatında Spinal Anestezi Uygulaması [JARSS]
JARSS. 2021; 29(3): 207-210 | DOI: 10.5222/jarss.2021.10337

Wilson Hastalığı Olan Gebede Sezaryen Ameliyatında Spinal Anestezi Uygulaması

Harun Özmen, Bahar Aydınlı
Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği

Wilson Hastalığı otosomal resesif geçişli, bakırın biliyer atılımının bozulması ile organ ve dokularda birikmesi sonucu ortaya çıkan kronik seyirli bir hastalıktır. Reprodüktüf dönemde gebeliğin komplike hale geldiği bu hastaların anestezi yönetimi özellikli hale gelir Bu olgu sunumu ile düzensiz tıbbi takibi olan ve şelasyon tedavisi uygulanan Wilson Hastalığı olan gebede sezeryan anestezisi uygulamasında tecrübemizi paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: anestezi, gebelik, Wilson hastalığı

Spinal Anesthesia in Cesarean Section Surgery of the Pregnant Women with Wilson's Disease

Harun Özmen, Bahar Aydınlı
Ministry of Health Mersi̇n City Education and Research Hospital, Anesthesia Clinic

Wilson's disease is an autosomal recessive inherited chronic disease that occurs as a result of the deposition of copper in organs and tissues with impaired biliary excretion. With this case report, we aimed to share our experience in cesarean anesthesia in a pregnant woman with Wilson disease who had irregular medical follow-up and underwent chelation therapy.

Keywords: anesthesia, pregnancy, Wilson's disease

Harun Özmen, Bahar Aydınlı. Spinal Anesthesia in Cesarean Section Surgery of the Pregnant Women with Wilson's Disease. JARSS. 2021; 29(3): 207-210

Sorumlu Yazar: Harun Özmen, Türkiye
LookUs & Online Makale