ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Preoperatif non-spesifik arka ağrısı olan bir hastada santral nöraksiyel blok sonrasında postoperatif nörolojik defisit [JARSS]
JARSS. 2020; 28(1): 63-66 | DOI: 10.5222/jarss.2020.19870

Preoperatif non-spesifik arka ağrısı olan bir hastada santral nöraksiyel blok sonrasında postoperatif nörolojik defisit

Bahattin Tuncali1, Hakan Boya2, Sukru Arac2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Preoperatif arka ağrısı olan 65 yaşındaki kadın hasta kombine spinal epidural anestezi altında sağ diz artroplastisine alındı. Preoperatif değerlendirmede nörolojik muayene ve lomber manyetik rezonans görüntüleme bulguları normaldi. Taburcu olduktan beş hafta sonra, alt ekstremitelerinde güçsüzlük yakınması oldu ve gayta ve idrar kaçırma gelişti. Omurganın manyetik rezonans görüntülemesinde T7-8 düzeyinde omuriliği sıkıştıran bir kitle görüldü. Motor ve duysal defisit, kitle tamamen çıkarıldıktan sonra tamamen düzeldi. Altı ay sonra, önceki diz artroplastisinde kullanılan anestezik yöntemle sol diz artroplastisi uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Arka ağrısı, spinal tümör, nöraksiyel blok, nörolojik defisit.

Postoperative neurologic deficit after central neuraxial anesthesia in a patient with preoperative non-specific back pain

Bahattin Tuncali1, Hakan Boya2, Sukru Arac2
1Başkent University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Başkent University School of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey

A 65-year-old female patient with preoperative back pain underwent right knee arthroplasty under combined spinal epidural anesthesia. At preoperative assessment, her neurologic examination and lumber magnetic resonance imaging findings were unremarkable. Five weeks after discharge, she complained of weakness in her lower extremities and developed fecal and urinary incontinence. A magnetic resonance imaging of the whole spine showed a spinal mass at the T7-8 level which had compressed the spinal cord. Motor and sensory deficits completely resolved following total removal of the mass. Six months later, she underwent left knee arthroplasty under the same anesthetic method used for her previous knee arthroplasty.

Keywords: Back pain, spinal tumor, neuraxial block, neurological deficit.

Bahattin Tuncali, Hakan Boya, Sukru Arac. Postoperative neurologic deficit after central neuraxial anesthesia in a patient with preoperative non-specific back pain. JARSS. 2020; 28(1): 63-66

Sorumlu Yazar: Bahattin Tuncali, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale