ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Granisetronun Spinal Anestezi Kaynaklı Hipotansiyona Etkisi [JARSS]
JARSS. 2021; 29(2): 132-139 | DOI: 10.5222/jarss.2021.53825

Granisetronun Spinal Anestezi Kaynaklı Hipotansiyona Etkisi

Cem Koray Çataroğlu1, Alp Alptekin2, Aysel Gezer3, Murat Sayin2, Asli Donmez2
1TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ

Amaç: Bulantı kusma profilaksisi için kullanılan intravenöz granisetronun spinal anestezi kaynaklı hipotansiyon ve bradikardi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Spinal anestezi altında elektif opere edilen, ASA 1-2 sınıfında olan 120 hasta rastgele olarak Grup G (Granisetron; n=60) ve Grup P (Plasebo; n=60) gruplarına ayrıldı. Spinal anesteziden 5 dk önce, G grubuna 10 mL %0.9 serum fizyolojikle seyreltilmiş 1 mg intravenöz granisetron ve P grubuna ise 10 mL intravenöz %0.9 serum fizyolojik uygulandı. İki gruptaki tüm hastalara 15 mg hiperbarik bupivakain %0.5 ile L4-5 seviyesinden spinal anestezi yapıldı. Motor blok derecesi ve seviyesi, sensoryal blok seviyesi ve hemodinamik veriler, anesteziden önce bir kez ve sonra ise 20 dk boyunca her 5 dk’da bir kaydedildi.
Bulgular: Her iki grubun demografik verilerinde anlamlı fark yoktu. İlk değerlere göre hemodinamik verilerde her iki grupta da düşme görülse de G grubunda sistolik, diastolik ve ortalama kan basıncı ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Kalp atım hızında anlamlı fark gözlenmedi.
Sonuç: İntravenöz olarak uygulanan granisetron spinal anestezi sonrası gelişen hipotansiyonu azaltır, ancak kalp atım hızı üzerine belirgin etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, Hipotansiyon, Arter basıncı, Granisetron, Kalp atım hızı.

Effects of Granisetron on Spinal Anesthesia-induced Hypotension

Cem Koray Çataroğlu1, Alp Alptekin2, Aysel Gezer3, Murat Sayin2, Asli Donmez2
1TOBB ETU Hospital
2Health Sciences University Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital
3MINISTRY OF HEALTH BİTLİS TATVAN STATE HOSPITAL

Objective: It was aimed to evaluate the effect of intravenous (IV) granisetron used for nausea and vomiting prophylaxis on hypotension and bradycardia caused by spinal anesthesia.
Methods: 120 ASA 1-2 patients undergoing elective surgery under spinal anesthesia were randomly divided into Group G (Ganisetron; n=60) and Group P (Placebo; n=60) groups. Five minutes before spinal anesthesia, Group G received 1 mg intravenous granisetron diluted in 10 mL of isotonic sodium chloride solution and Group P received 10 mL of isotonic sodium chloride solution. Spinal anesthesia with hyperbaric bupivacaine 0.5%, 15 mg at the level of L4-5 was applied for both groups. Hemodynamic data, sensory and motor block parameters were recorded before and after spinal anaesthesia every 5 minutes during 20 minutes of surgery.
Results: There was no difference in the demographic data of both groups. Although hemodynamic data showed a decrease in both groups according to initial values, blood pressure measurements in group G were significantly higher than the first measure values. There was no significant difference in heart rate values between the groups.
Conclusion: Intravenous granisetron reduces hypotension after spinal anesthesia, but it has no significant effect on heart rate.

Keywords: Spinal anaesthesia, Hypotension, Arterial pressure, Granisetron, Heart rate values.

Cem Koray Çataroğlu, Alp Alptekin, Aysel Gezer, Murat Sayin, Asli Donmez. Effects of Granisetron on Spinal Anesthesia-induced Hypotension. JARSS. 2021; 29(2): 132-139

Sorumlu Yazar: Cem Koray Çataroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale