ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Obstetrik Anestezi Pratiğindeki Kritik Konularda Güncel Öneriler [JARSS]
JARSS. 2021; 29(2): 151-152 | DOI: 10.5222/jarss.2021.62134

Obstetrik Anestezi Pratiğindeki Kritik Konularda Güncel Öneriler

Berrin Günaydın
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesthesiology and Reanimation, Ankara

Anahtar Kelimeler: Obstetrik Anestezi, ASA Sınıflaması, Sugammadeks, Ranitidin

Up-to-date Recommendations for Obstetric Anesthesia Practice on Critical Issues

Berrin Günaydın
Gazi University School of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara

Keywords: Obstetric Anesthesia, ASA Classification, Sugammadex, Ranitidine

Berrin Günaydın. Up-to-date Recommendations for Obstetric Anesthesia Practice on Critical Issues. JARSS. 2021; 29(2): 151-152

Sorumlu Yazar: Berrin Günaydın, Türkiye
LookUs & Online Makale