ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Rüptüre Olmayan İntrakraniyal Anevrizmaya Endovasküler Girişim Sonrasında Gelişen Nonkonvulzif Status Epileptikus: Çok Nadir Bir Olgu [JARSS]
JARSS. 2022; 30(3): 207-208 | DOI: 10.54875/jarss.2022.84803

Rüptüre Olmayan İntrakraniyal Anevrizmaya Endovasküler Girişim Sonrasında Gelişen Nonkonvulzif Status Epileptikus: Çok Nadir Bir Olgu

Pınar Ergenoğlu
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal anevrizma, endovasküler girişimler, nonkonvulzif status epileptikus,

Nonconvulsive Status Epilepticus After Endovascular Intervention for a Non-Ruptured Intracranial Aneurysm: A Very Rare Case

Pınar Ergenoğlu
Başkent University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adana, Turkey

Keywords: Intracranial aneurysm, endovascular procedures, nonconvulsive status epilepticus

Pınar Ergenoğlu. Nonconvulsive Status Epilepticus After Endovascular Intervention for a Non-Ruptured Intracranial Aneurysm: A Very Rare Case. JARSS. 2022; 30(3): 207-208

Sorumlu Yazar: Pınar Ergenoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale