ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Ağır Valproik Asit Zehirlenmesinde Kombine Tedavi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(3): 249-251 | DOI: 10.54875/jarss.2023.21704

Ağır Valproik Asit Zehirlenmesinde Kombine Tedavi

Fatma Erseven
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Valproik asit, bipolar bozukluk, manik depresif psikoz, majör depresif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve epilepsi gibi çeşitli psikiyatrik ve nörolojik bozuklukları olan hastalarda sıklıkla kullanılır. Terapötik aralığının dar olması nedeniyle toksikolojik acil durumlara sık neden neden olan ajanlardan birisidir. Valproik asit zehirlenmesi nedeniyle entübe olan, hemodiyalize alınan ve karbapenem grubu antibiyotik kullanılarak eş zamanlı olarak tedavi edilen bir erişkin hasta burada sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Valproik asit, zehirlenme, hemodiyaliz, karbapenem

Combined Therapy in Severe Valproic Acid Intoxication

Fatma Erseven
Adıyaman Training and Research Hospital, Intensive Care Clinic, Adıyaman, Turkey

Valproic acid is frequently given to individuals who suffer from a variety of psychological and neurological conditions, including bipolar disorder, manic-depressive psychosis, major depressive disorder, post-traumatic stress disorder, and epilepsy. Because of its narrow therapeutic spectrum, it is one of agents that frequently cause toxicological emergencies. This case presents an adult patient who had valproic acid overdose, required intubation, hemodialysis, and concurrent treatment with carbapenem group antibiotics.

Keywords: Valproic acid, intoxication, hemodialysis, carbapenem

Fatma Erseven. Combined Therapy in Severe Valproic Acid Intoxication. JARSS. 2023; 31(3): 249-251

Sorumlu Yazar: Fatma Erseven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe