ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - 0 (272 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (232 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (247 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi
Laparoscopic Surgery and Anesthesia
Begum Nemika Gokdemir, Nedim Cekmen
doi: 10.54875/jarss.2023.63496  Sayfalar 173 - 187 (1093 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Septorinoplasti Olgularında Sevofluran İnhalasyon Anestezisi ve Propofol İle Uygulanan Total İntravenöz Anestezinin Postoperatif Boğaz Ağrısı ve Bulantı-Kusma Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Sevoflurane Inhalation Anesthesia and Total Intravenous Anesthesia with Propofol in Terms of Postoperative Sore Throat and Nausea/Vomiting in Septorhinoplasty Cases
Meral Erdal Erbatur, Andac Dedeoglu, Okan Andic, Resit Saruhan, Recep Gokce, Osman Uzundere, Erhan Gokcek, Cem Kivilcim Kacar
doi: 10.54875/jarss.2023.26879  Sayfalar 188 - 196 (596 kere görüntülendi)

6.
Hematolojik Parametrelerin Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Ağrı Azalması Üzerine Etkisi
The Impact of Hematological Parameters on Pain Relief After Transforaminal Epidural Steroid Injection
Samet Sancar Kaya
doi: 10.54875/jarss.2023.57614  Sayfalar 197 - 202 (251 kere görüntülendi)

7.
Üç Farklı Kateter Sabitleme Tekniğinde Epidural Kateter Migrasyonunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Bir Çalışma
Comparison of Epidural Catheter Migration in Three Different Techniques of Catheter Fixation: A Prospective Randomised Study
Vidarshna Viburajah, Venkatesh Selvaraj, Sree Kumar E J, Sathish Kalyan
doi: 10.54875/jarss.2023.59480  Sayfalar 203 - 209 (239 kere görüntülendi)

8.
COVID-19 Yoğun Bakım Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeyinin Solunum Yetmezliğinin Ciddiyeti ve Mortalite Üzerine Etkisi
Effect of Serum Uric Acid Level on Severity of Respiratory Failure and Mortality in COVID-19 Critical Patients
Ümmügülsüm Gaygısız, Lale Karabıyık
doi: 10.54875/jarss.2023.75508  Sayfalar 210 - 216 (246 kere görüntülendi)

9.
Septoplasti Operasyonlarında Ketofol ile Midazolam-Fentanil Sedoanaljezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparision of Ketofol and Midazolam-Fentanyl Sedoanalgesia Methods in Septoplasty Operations
Bilge Olgun Keleş, Menşure Kaya, Serpil Şavlı, Fatih Arslan, Cemile Açıkgöz Yıldız, Elvan Tekir Yılmaz
doi: 10.54875/jarss.2023.35693  Sayfalar 217 - 221 (240 kere görüntülendi)

10.
Diz Replasmanı Ameliyatı Altındaki Hastalarda Bacağın İskemi/Reperfüzyonu Sırasında Tiyol-Disülfit Dengesi Üzerine Spinal ve Genel Anestezinin Etkisi
The Effect of Spinal and General Anesthesia on Thiol-Disulfide Balance During Ischemia/Reperfusion of the Leg in Patients Undergoing Knee Replacement Surgery
Esma Meltem Simsek, Semsi Mustafa Aksoy, Nurettin Manti, Ozcan Erel, Salim Neselioglu, Ahmet Firat
doi: 10.54875/jarss.2023.35492  Sayfalar 222 - 229 (297 kere görüntülendi)

11.
Yoğun Bakımdaki COVID-19 Hastalarında Prognostik Belirteçler: Hemostatik Parametreler Mortaliteyi Öngörebilir mi?
Prognostic Markers in COVID-19 Patients in Intensive Care: Can Hemostatic Parameters Predict Mortality?
Duygu Kayar Çalılı, Ali Yasin Özercan, Halil Demirçakan, Selman Ünal, Serdar Başboğa, Yılmaz Aslan, Deniz Erdem, Demet Bölükbaşı, Seval İzdeş
doi: 10.54875/jarss.2023.55822  Sayfalar 230 - 238 (213 kere görüntülendi)

12.
Beyin Cerrahları ve Ortopedistlerin Spinal Patolojilerde Cerrahi Sonrası Gelişmiş İyileşme (ERAS) Protokolüne Yaklaşımları: Tek Merkez, Anket Çalışması
Approaches of Neurosurgeons and Orthopedists to the Protocol for Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in Spinal Pathologies: A Single Center, Survey Study
Gokcen Emmez
doi: 10.54875/jarss.2023.96729  Sayfalar 239 - 248 (271 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Ağır Valproik Asit Zehirlenmesinde Kombine Tedavi
Combined Therapy in Severe Valproic Acid Intoxication
Fatma Erseven
doi: 10.54875/jarss.2023.21704  Sayfalar 249 - 251 (470 kere görüntülendi)