ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Kardiyak Cerrahi Esnasında Masif Arteriyel Hava Embolisi Yaşanan Hastada Başarılı Anestezi Yönetimimiz [JARSS]
JARSS. 2023; 31(2): 162-166 | DOI: 10.54875/jarss.2023.40327

Kardiyak Cerrahi Esnasında Masif Arteriyel Hava Embolisi Yaşanan Hastada Başarılı Anestezi Yönetimimiz

Nadide Örs Yıldırım1, Alperen Kutay Yıldırım2, Vedat Yıldırım1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Masif arteriyel gaz embolisi, kardiyak cerrahi esnasında görülme ihtimali düşük ancak oldukça yüksek mortalite ve morbiditeye neden olabilen bir komplikasyondur. Masif gaz embolilerinin yönetiminde cerrahi, anestezi ve perfüzyon ekibinin koopere olarak çalışması oldukça önemlidir. Yazımızda kardiyopulmoner bypass esnasında gelişen masif hava embolisinin başarılı yönetiminden bahsetmekteyiz. Hasta postoperatif 7. günde sekelsiz olarak hastaneden taburcu edildi. Yazımız cerrahi esnasında dikkatli bir anestezistin cerrahi alanı takip etmesinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Masif arteriyel hava embolisi, kardiyak cerrahi, nöroproteksiyon

A Successful Anesthesia Management in Patient with Massive Arterial Air Embolism During Cardiac Surgery

Nadide Örs Yıldırım1, Alperen Kutay Yıldırım2, Vedat Yıldırım1
1Health Sciences University, Gulhane Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

Massive arterial gas embolism is a complication that has a low probability of occurring during cardiac surgery but can cause high mortality and morbidity. It is very important that the surgical, anesthetic, and perfusion teams cooperate in the management of massive gas embolisms. In this article, we discuss the successful management of a massive air embolism that occurred during cardiopulmonary bypass. The patient was discharged from the hospital without complications on the 7th postoperative day. The article emphasizes the importance of a careful anesthesiologist monitoring the surgical field during surgery.

Keywords: Massive arterial air embolism, cardiac surgery, neuroprotection

Nadide Örs Yıldırım, Alperen Kutay Yıldırım, Vedat Yıldırım. A Successful Anesthesia Management in Patient with Massive Arterial Air Embolism During Cardiac Surgery. JARSS. 2023; 31(2): 162-166

Sorumlu Yazar: Nadide Örs Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe