ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (244 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (221 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (178 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Kemoterapi İlişkili Periferik Nöropati ve Tedavisi
Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy and Treatment
Okan Ermiş, Didem Tuba Akçalı
doi: 10.54875/jarss.2023.06977  Sayfalar 109 - 117 (2001 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Anestezi Ekibinin İkinci Mağdur Fenomeni Deneyimi: Odak Grup Çalışması
The Second Victim Phenomenon Experience of the Anesthesia Team: A Focus Group Study
Pınar Ayvat
doi: 10.54875/jarss.2023.60024  Sayfalar 118 - 127 (342 kere görüntülendi)

6.
Erişkin Hastalarda Laringeal Maske Hava Yolu Pozisyonunun Doğrulanmasında Ultrasonografinin Rolü
The Role of Ultrasonography in Confirming the Position of the Laryngeal Mask Airway in Adult Patients
Funda Atar, Gulsen Keskin, Filiz Akaslan, Aslı Donmez
doi: 10.54875/jarss.2023.50103  Sayfalar 128 - 133 (266 kere görüntülendi)

7.
Anestezi Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Algı, Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Perception, Knowledge and Attitudes of Anesthesia Healthcare Workers on Occupational Health and Safety
Nejdiye Gungordu, Hazal Cansu Culpan, Hulya Yilmaz Ak, Yasemin Ozsahin, Seher Kurtul, Aylin Nizamoglu, Yalim Dikmen, Fatis Altindas, Mehmet Sarper Erdogan
doi: 10.54875/jarss.2023.26122  Sayfalar 134 - 142 (371 kere görüntülendi)

8.
Entübasyon Öncesi Yapılan Esmolol ve Deksmedetomidinin İskemi Modifiye Albumin Seviyeleri Üzerine Etkisi: Randomize Prospektif Bir Çalışma
The Effect of Pre-Intubation Esmolol and Dexmedetomidine on Ischemia Modified Albumin Levels: A Prospective Randomized Trial
Hakan Yilmaz, Baturay Kansu Kazbek, Ulku Ceren Koksoy, Perihan Ekmekci, Tuba Candar, Mehmet Ali Yavuzekinci, Filiz Tuzuner
doi: 10.54875/jarss.2023.47560  Sayfalar 143 - 149 (203 kere görüntülendi)

9.
Medyan Sternotomili Kardiyak Cerrahide Ultrason Kılavuzluğunda Yüzeysel Serratus Anterior Plan Bloğu: Retrospektif Çalışma
Ultrasound-Guided Superficial Serratus Anterior Plane Block for Cardiac Surgery with Median Sternotomy: A Retrospective Study
Aslıhan Aykut, Nevriye Salman, Zeliha Aslı Demir
doi: 10.54875/jarss.2023.19942  Sayfalar 150 - 156 (248 kere görüntülendi)

10.
Yoğun Bakım Ünitesinde Ses Düzeyi Ölçümleri Üzerine Personel Eğitiminin Etkilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Effects of Staff Training on Sound Levels Measurements in the Intensive Care Unit
Ummugulsum Gaygısız, Lale Karabıyık
doi: 10.54875/jarss.2023.15010  Sayfalar 157 - 161 (248 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Kardiyak Cerrahi Esnasında Masif Arteriyel Hava Embolisi Yaşanan Hastada Başarılı Anestezi Yönetimimiz
A Successful Anesthesia Management in Patient with Massive Arterial Air Embolism During Cardiac Surgery
Nadide Örs Yıldırım, Alperen Kutay Yıldırım, Vedat Yıldırım
doi: 10.54875/jarss.2023.40327  Sayfalar 162 - 166 (420 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
12.
Sir I. W. Magill: Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Gülhane Askeri Hastanesi’nde Geçirdiği Ameliyatın Anestezi Uzmanı
Sir I. W. Magill; The Anaesthetist of President Celal Bayar’s Surgery in Gülhane Military Hospital
H Volkan Acar
doi: 10.54875/jarss.2023.83435  Sayfalar 167 - 171 (277 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF