ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 70-73 | DOI: 10.5222/jarss.2019.43531

Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi

Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Osman Mücahit Tosun3, Ahmet Topal2, Sema Tuncer Uzun2
1Zile Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Zile, Tokat
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Meram, Konya
3Konya Numune Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Selçuklu, Konya

Limb-girdle musküler distrofiler (LGMD), otozomal dominant veya resesif geçiş özelliği gösteren, pelvis ve omuz çevresi kaslarında ilerleyici zayıflık ve atrofi ile ortaya çıkan, heterojen bir hastalık grubudur.
Rejyonel anestezi sezeryan operasyonları için hem anne açısından hem de bebek açısından birçok avantajlara sahip olmakla birlikte, kas hastalığı öyküsü bulunan hastalarda rejyonel anestezi uygulaması ile etkin bir anestezi sağlanabilmektedir. Bununla birlikte genel anestezinin bu hastalar için öngörülen komplikasyonlarından uzak durmak da mümkündür
LGMD sık görülmemekle birlikte, anestezi yönetimi açısından özellikli noktalar içermektedir. Bu olguda, LGMD’li gebede anestezi yönetimimize ait klinik deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Limb-girdle musküler distrofi, rejyonel anestezi, kombine spinal epidural anestezi, sezaryen

Anesthetic Management of A Pregnant Woman With Limb-Girdle Muscular Dystrophy

Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Osman Mücahit Tosun3, Ahmet Topal2, Sema Tuncer Uzun2
1Zile State Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Zile, Tokat
2Necmettin Erbakan University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Meram, Konya
3Konya Numune State Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Selçuklu, Konya

Limb-girdle muscular dystrophies (LGMD) are a group of heterogeneous diseases which are autosomal dominant or recessively inherited, characterized by a progressive weakness and atrophy around the pelvis and in muscles of the shoulder.
Not only has regional anesthesia many advantages both for the mother and the baby during C-section procedures but also it enables effective anesthesia for patients with a history of muscular diseases. Moreover, it is possible to evade foreseeable complications of general anesthesia for such patients as well.
Although LGMD is not common, it has specific anesthesia management issues. In this case, we aimed to present our clinical experience in a pregnant women with LGMD.

Keywords: Limb-girdle muscular dystrophy, regional anesthesia, combined spinal epidural anesthesia, cesarean

Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli, Osman Mücahit Tosun, Ahmet Topal, Sema Tuncer Uzun. Anesthetic Management of A Pregnant Woman With Limb-Girdle Muscular Dystrophy. JARSS. 2019; 27(1): 70-73

Sorumlu Yazar: Resul Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale