ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (539 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - VI (898 kere görüntülendi)

3.
Editör’den
From The Editor

Sayfa VII (683 kere görüntülendi)

4.
Kitap İncelemesi
Kitap İncelemesi

Sayfa VIII (520 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Meta-Analiz: Bir Derleme
Meta-Analysis: A Review Article
İlker İnce, Elif Ozcimen, Alparslan Turan
doi: 10.5222/jarss.2019.76476  Sayfalar 1 - 8 (1055 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Erektor Spina Plan Bloğunun Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Erector Spinae Plane Block on Postoperative Pain Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Study
Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.14632  Sayfalar 9 - 14 (1409 kere görüntülendi)

7.
Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki
The Relationship Between Patient Care Burden And Empathy in Caregivers of Intensive Care Unit Survivors
Seyda Efsun Ozgunay, Figen Akça, Derya Karasu, İsa Kilic
doi: 10.5222/jarss.2019.83007  Sayfalar 15 - 21 (2494 kere görüntülendi)

8.
Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effects of Sociodemographic Parameters on Anxiety in Patients who Are Planned Surgery Under General Anesthesia
Emine Arık, Habibullah Dolgun
doi: 10.5222/jarss.2019.35229  Sayfalar 22 - 29 (1167 kere görüntülendi)

9.
Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi
The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia
Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu
doi: 10.5222/jarss.2019.03522  Sayfalar 30 - 37 (2061 kere görüntülendi)

10.
Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Havayolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Analysis of Airway Management of Acromegalyic Patients Undergoing Pituitary Surgery
Tomurcuk Demirci, Şennur Uzun, Başak Akça, Ülkü Aypar
doi: 10.5222/jarss.2019.00710  Sayfalar 38 - 43 (958 kere görüntülendi)

11.
Hastane içi Kardiyak Arrest Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients
Gönül Tezcan Keleş, Eralp Çevikkalp, Arzu Açıkel, İsmet Topçu
doi: 10.5222/jarss.2019.33043  Sayfalar 44 - 50 (2789 kere görüntülendi)

12.
Retrograt İntrarenal Cerrahi Geçiren Hastalarda Nöromuskuler Ajan Kullanımının Postoperatif Titreme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
The Effect of Neuromuscular Agent on Postoperative Shivering in Patients Undergoing Retrograde Intrarenal Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial
İlkay Baran, Menekse Oksar, Savas Altınsoy
doi: 10.5222/jarss.2019.47955  Sayfalar 51 - 55 (603 kere görüntülendi)

13.
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Hastane İçi Mortalite ve Komplikasyonlar, Preoperatif Değerlerle Prediksiyon Mümkün mü?
In-Hospital Mortality and Complications Following Coronary Artery Bypass Surgery; is it Possible to Predict with Preoperative Values?
Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Aslı Demir, Ülkü Sabuncu, Rabia Koçulu, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/jarss.2019.32042  Sayfalar 56 - 62 (636 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Serebro-Okülo-Fasiyo-Skeletal Sendromlu Çocukta Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of a Child with Cerebro-Oculo-Facio-Skeletal Syndrome
Alev Şaylan, Nalan Çelebi, Özgür Canbay
doi: 10.5222/jarss.2019.99608  Sayfalar 63 - 65 (736 kere görüntülendi)

15.
Karsinoid Kalp Hastalığı Nedeniyle Triküspid Kapak Replasmanı Yapılan 14 Yaşındaki Erkek Çocuğunda Başarılı Anestezi Yönetimi
Successful Anesthetic Management of a 14 Year Old Boy Undergoing Tricuspid Valvular Surgery for Carcinoid Heart Disease
Aynur Camkıran Fırat, Murat Özkan, Ilkay Erdoğan, Pınar Zeyneloğlu
doi: 10.5222/jarss.2019.77487  Sayfalar 66 - 69 (601 kere görüntülendi)

16.
Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of A Pregnant Woman With Limb-Girdle Muscular Dystrophy
Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli, Osman Mücahit Tosun, Ahmet Topal, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5222/jarss.2019.43531  Sayfalar 70 - 73 (1376 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
17.
Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğunun Pediatrik Hastada Postaurikular Flap ile Aurikula Rekonstruksiyonunda Etkin Analjezik Etkinliği
Superficial Cervical Plexus Block Produces Effective Analgesia in Auricular Reconstruction Using Postauricular Flap in a Pediatric Patient
Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.55265  Sayfalar 74 - 75 (634 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale