ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Takayasu Arteritinde İnfraklaviküler Brakial Pleksus Blok Uygulaması (Olgu Sunumu) [JARSS]
JARSS. 2020; 28(2): 128-130 | DOI: 10.5222/jarss.2020.54227

Takayasu Arteritinde İnfraklaviküler Brakial Pleksus Blok Uygulaması (Olgu Sunumu)

Melis Sumak Hazır, Derya Özkan, Mukaddes Tuğba Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

Takayasu arteriti (TA) nabızsızlık hastalığı olarak da bilinen, nadir görülen kronik progresif inflamatuar bir panarterittir. Bu olgu sunumunda TA tanılı, radius distal uç kırığı olan bir hastada cerrahi anestezi amaçlı infraklaviküler brakial pleksus blok uygulaması ve perioperatif anestezi yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Takayasu, Rejyonal Anestezi, İnfraklaviküler Blok

’Case Report: Infraclavicular Block In A Patient With Takayasu's Arteritis

Melis Sumak Hazır, Derya Özkan, Mukaddes Tuğba Arslan
Department Of Anesthesiology,perioperative And Pain Medicine, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital Of Health Science University, Ankara

Takayasu arteritis (TA),also known as pulseless disease, is a rare chronic progressive inflammatory panarteritis. In this case report, infraclavicular brachial plexus block application and perioperative anesthesia management were discussed in a patient with TA who is scheduled for elective distal radius fracture operation.

Keywords: Takayasu, Regional Anesthesia, Infraclavicular block

Melis Sumak Hazır, Derya Özkan, Mukaddes Tuğba Arslan. ’Case Report: Infraclavicular Block In A Patient With Takayasu's Arteritis. JARSS. 2020; 28(2): 128-130

Sorumlu Yazar: Melis Sumak Hazır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale