ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (337 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III (357 kere görüntülendi)

3.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar IV - VI (391 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Diabetes Mellitus ile Peroperatif Dönem
Peroperative Period with Diabetes Mellitus
Emine Ünal Ceran, Reyhan Polat
doi: 10.5222/jarss.2020.85047  Sayfalar 71 - 79 (1034 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Anestezi Çalışanlarında Çalışma Ortamından Uzaklaşmanın Oksidatif Stres Düzeylerine Etkisinin Dinamik Tiyol Disülfit Dengesi ile Değerlendirilmesi
Evaluating the Effect of Being Away From Work Environment on Oxidative Stress Levels with Dynamic Thiol-Disulfide Homeostasis Among Anesthesiology Professionals
Süheyla Abitağaoğlu, Ceren Köksal, Özcan Erel, Almila Şenat, Dilek Erdoğan Arı
doi: 10.5222/jarss.2020.05925  Sayfalar 80 - 84 (553 kere görüntülendi)

6.
Anestezi Hekimlerinin Mesleki Risk Farkındalıkları: Anket Çalışması
Occupational Risk Awareness of Anesthesiologists: A Survey Study
Emine Arık
doi: 10.5222/jarss.2020.26234  Sayfalar 85 - 92 (834 kere görüntülendi)

7.
Robotik Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi; Klinik Deneyimlerimiz
Anesthetic Management in Robotic Cardiac Surgery; Our Clinical Experiences
Mehmet Emin İnce, Nadide Ors, Gökhan Özkan, Murat Kadan, Gökhan Erol, Suat Doğancı, Cengiz Bolcal, Vedat Yıldırım
doi: 10.5222/jarss.2020.29200  Sayfalar 93 - 99 (707 kere görüntülendi)

8.
Aksiller Sinir Bloğu Ve İntravenöz Rejyonel Anestezinin Turnike Sonucu Gelişen İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkileri
The Effects Of Axillary Nerve Block And Intravenous Regional Anesthesia On Ischemia-Reperfusion Injury Induced By Tourniquet
Ersagun Tugcugil, Dilek Kutanis, Ahmet Besir, Müge Koşucu, Ahmet Mentese, Süleyman Caner Karahan, Selim Demir, Sedat Saylan, Ali Akdoğan
doi: 10.5222/jarss.2020.39974  Sayfalar 100 - 108 (523 kere görüntülendi)

9.
Preoperatif Anksiyetenin Değerlendirilmesinde Beck ve Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Beck and State-Trait Anxiety Scales in the Evaluation of Preoperative Anxiety
Kevser Peker
doi: 10.5222/jarss.2020.50570  Sayfalar 109 - 115 (1352 kere görüntülendi)

10.
Parenteral Beslenen Hastaların Endikasyonları Ne Kadar Uygun ?
How Appropriate Are The Indications for Parenteral Nutrition Patients?
Halil Erkan Sayan
doi: 10.5222/jarss.2020.52724  Sayfalar 116 - 123 (955 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Fahr Sendromu Olan Bir Hastada Yoğun Bakımdaki Sedasyon Problemi
Sedation Failure in a Patient with Fahr Syndrome in the Intensive Care Unit
Büşra Tezcan, Çilem Bayındır Dicle, ibrahim Mungan, Derya Ademoğlu, Müçteba Can, Dilek Kazancı
doi: 10.5222/jarss.2020.39358  Sayfalar 124 - 127 (520 kere görüntülendi)

12.
Takayasu Arteritinde İnfraklaviküler Brakial Pleksus Blok Uygulaması (Olgu Sunumu)
’Case Report: Infraclavicular Block In A Patient With Takayasu's Arteritis
Melis Sumak Hazır, Derya Özkan, Mukaddes Tuğba Arslan
doi: 10.5222/jarss.2020.54227  Sayfalar 128 - 130 (502 kere görüntülendi)

13.
Waardenburg Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management in a Patient with Waardenburg Syndrome
Yonca Özvardar Pekcan, Bahattin Tuncali, Özlem Yılmaz Sümer
doi: 10.5222/jarss.2020.94914  Sayfalar 131 - 134 (589 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
14.
Acute Compartment Syndrome of Hand in a Pediatric Patient: Intravenous Infiltration and Cannula Dressing as Culprit
Neeraj Kumar, Abhyuday Kumar, Amarjeet Kumar, Amit Kumar Sinha
doi: 10.5222/jarss.2020.44127  Sayfalar 135 - 136 (346 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale