ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Diabetes Mellitus ile Peroperatif Dönem [JARSS]
JARSS. 2020; 28(2): 71-79 | DOI: 10.5222/jarss.2020.85047

Diabetes Mellitus ile Peroperatif Dönem

Emine Ünal Ceran, Reyhan Polat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Diabetes mellitus en yaygın kronik hastalıklardan biridir. Ameliyat edilecek hastaların% 25'i diyabetes mellitus tanısı almış kişilerdir. Hiperglisemisi olan bireylerin peroperatif değerlendirilmesi hem anestezik yönetim hem de hastanın yaşam kalitesini belirleyecek önemdedir. Bu derlemede, diyabetin fizyopatolojisi, tanı kriterleri, farmakolojik ve peroperatif değerlendirilmesi ve yönetiminden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Anestezi yönetimi, Hiperglisemi

Peroperative Period with Diabetes Mellitus

Emine Ünal Ceran, Reyhan Polat
University Of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

Diabetes mellitus is one of the most common chronic diseases. 25% of the patients to be operated are people diagnosed with diabetes mellitus. The peroperative evaluation of individuals with hyperglycemia is important to determine both anesthetic management and the patient's quality of life. In this review, physiopathology, diagnostic criteria, pharmacological and peroperative evaluation and management of diabetes are discussed.

Keywords: Diabetes Mellitus, Anesthetic management, Hyperglycemia

Emine Ünal Ceran, Reyhan Polat. Peroperative Period with Diabetes Mellitus. JARSS. 2020; 28(2): 71-79

Sorumlu Yazar: Emine Ünal Ceran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe