ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (612 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - VI (878 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Evrensel Bilimin Paylaşımında Dergiler ve Kongreler
Journals and Congresses in The Sharıng of Unıversal Scıence
F. Yeşim Gökce Kutsal
doi: 10.5222/jarss.2019.50479  Sayfalar 235 - 244 (1265 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Septik Şokta Pozitif Sıvı Dengesi ve Mortalite İlişkisi
The Relationship Between Positive Fluid Balance and Mortality in Septic Shock
Esra Çakir, Ahmet Bindal, Nevzat Mehmet Mutlu, Pakize Özçiftci Yılmaz, Cihangir Doğu, Işıl Özkoçak Turan
doi: 10.5222/jarss.2019.96168  Sayfalar 245 - 250 (1446 kere görüntülendi)

5.
Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyon Perfüzyon İndeksi veya Pleth Variabilite İndeks ile Öngörülebilir mi ?
Can Perfusion Index or Pleth Variability Index Predict Spinal Anesthesia Induced Hypotension During Caesarean Section?
Mahmut Arslan, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Cengizhan Yavuz, Mehmet Kandilcik, Adem Doğaner, Feyza Çalışır
doi: 10.5222/jarss.2019.69775  Sayfalar 251 - 257 (2009 kere görüntülendi)

6.
Klinik Ultrasonografi Kullanımına Anesteziyologların Bakışının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Attitudes of Anesthesiologists to the use of Clinical Ultrasonography
Fatma Kavak Akelma, Savas Altinsoy, İlkay Baran Akkuş, Hilal Aslan, Julide Ergil
doi: 10.5222/jarss.2019.79188  Sayfalar 258 - 264 (1184 kere görüntülendi)

7.
Bir Üniversite Hastanesinde Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hastalarında Tanıya Göre Maliyet Analizi
Cost Analysis According to Diagnosis in Tertiary Care Patients in a University Hospital
Kevser Peker
doi: 10.5222/jarss.2019.98852  Sayfalar 265 - 271 (2460 kere görüntülendi)

8.
Brakiterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastalarda Anestezi Uygulamasına Opiyoid Eklenmesinin Derlenme Üzerine Etkileri
The Effects of Adding Opioids to Anaesthesia on the Recovery of Patients with Gynaecological Cancer Receiving Brachytherapy
Güldeniz Argun, Sinem Gevenkiriş, Süheyla Ünver
doi: 10.5222/jarss.2019.63308  Sayfalar 272 - 276 (847 kere görüntülendi)

9.
Yenidoğan ve Çocuklarda İntraoperatif Mekanik Ventilasyon Stratejileri: Ulusal anket
Intraoperative Mechanical Ventilation Strategies in Newborns and Children: A National Survey
Zehra Hatipoğlu, Oya H. Yüregir, Dilek Ozcengiz
doi: 10.5222/jarss.2019.81994  Sayfalar 277 - 284 (1081 kere görüntülendi)

10.
Laparaskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağrıda Transversus Abdominis Alan Bloğu, Retrospektif Çalışma
Transversus Abdominis Plane (TAP) Block for Postoperative Analgesia After Laparascopic Cholecystectomy, a Retrospective Study
Ferda Yaman, Gökhan Karaca, Selim Çolak, Gökay Ateş, Faruk Pehlivanlı, Işın Gençay, Gülçin Aydın
doi: 10.5222/jarss.2019.83584  Sayfalar 285 - 290 (832 kere görüntülendi)

11.
Major Ortopedik Cerrahilerde Anesteziyolog ve Cerrahın Kan Kaybı Tahminlerindeki Hata Paylarının Karşılaştırılması: Klinik Gözlemsel Çalışma
Comparison of the Error Rates of an Anesthesiologist and Surgeon in Estimating Perioperative Blood Loss in Major Orthopedic Surgeries: Clinical Observational Study
Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhas
doi: 10.5222/jarss.2019.28290  Sayfalar 291 - 297 (953 kere görüntülendi)

12.
Femoral Boyun Kırığı Olan Hastalarda Pozisyon Ağrısı için İki Periferik Blok Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Two Peripheral Block Methods For Position Pain in Femoral Neck Fractures
Hidayet Ünal, Semih Başkan, Fahri Acar, İsmail Aytaç
doi: 10.5222/jarss.2019.39306  Sayfalar 298 - 303 (1143 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Tetraplejik-Ventilatör Bağımlı Hastada Trakeaözofageal Fistül Tanı ve Tedavisi, Olgu Sunumu
Diagnosis and Treatment of Tracheoesophageal Fistula in Tetraplegic-Ventilator Dependent Patient, Case Report
Fatma Ozkan Sipahioglu, Mehmet Murat Sayın
doi: 10.5222/jarss.2019.51523  Sayfalar 304 - 307 (912 kere görüntülendi)

14.
Multiple Sklerozda Postdural Başağrısı; Şimdi ne yapacağız? Vaka Takdim
Postdural Puncture Headache in Multiple Sclerosis; What shall we do now?
Zuhal Çavuş, Nilufer Coskun
doi: 10.5222/jarss.2019.86580  Sayfalar 308 - 310 (947 kere görüntülendi)

15.
Omfalopagus Tip Yapışık İkizlerde Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
Anesthesia Management in Omphalopagus Type Conjoined Twins: A Case Report
Aydın Mermer, Yasin Tire, İbrahim Akkoyun
doi: 10.5222/jarss.2019.64936  Sayfalar 311 - 314 (1104 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
16.
Editöre mektup: Ortalama Trombosit Hacmi Kalp Durması Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite İçin Bir Belirteç Olmayabilir
Letter to the editor: Mean Platelet Volume May Not be a Predictive Marker for Mortality in Post Cardiac Arrest Patients Undergoing Targeted Temperature Management
Cengiz Beyan, Esin Beyan
doi: 10.5222/jarss.2019.87487  Sayfalar 315 - 316 (651 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfa 5000 (636 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF