ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Editöre Mektup: Postoperatif Boğaz Ağrısı ve Bulantı-Kusma Hakkında [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 72-73 | DOI: 10.54875/jarss.2024.48278

Editöre Mektup: Postoperatif Boğaz Ağrısı ve Bulantı-Kusma Hakkında

Sibel Çatalca, Özlem Özmete, Nesrin Bozdoğan Özyılkan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Boğaz ağrısı, bulantı ve kusma, deksametazon, narkotik

Letter to Editor: About Postoperative Sore Throat and Nausea-Vomiting

Sibel Çatalca, Özlem Özmete, Nesrin Bozdoğan Özyılkan
Baskent University Faculty of Medicine, Adana Dr. Turgut Noyan Application and Research Center, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adana, Türkiye

Keywords: Sore throat, nausea and vomiting, dexamethasone, narcotic

Sibel Çatalca, Özlem Özmete, Nesrin Bozdoğan Özyılkan. Letter to Editor: About Postoperative Sore Throat and Nausea-Vomiting. JARSS. 2024; 32(1): 72-73

Sorumlu Yazar: Sibel Çatalca, Türkiye
Makale Dili: Türkçe