ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (230 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (211 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (148 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Süspansiyon Laringoskopi Uygulamasının Optik Sinir Kılıf Çapı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Gözlemsel Çalışma
Evaluation of the Effect of Suspension Laryngoscopy on Optic Nerve Sheath Diameter: An Observational Study
Gulcin Buyukbezirci, Sule Arican, Feyza Kolsuz Erdem, Resul Yilmaz, Mehmet Akif Eryilmaz, Hamdi Arbag, Aybars Tavlan
doi: 10.54875/jarss.2024.79037  Sayfalar 1 - 10 (216 kere görüntülendi)

5.
Spinal Anestezi Altında Sezaryen Doğumda Postoperatif Analjezi için Transversalis Fasya Plan Bloğunun Transversus Abdominis Plan Bloğuyla Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma
Transversalis Fascia Plane Block Compared with Transversus Abdominis Plane Block for Postoperative Analgesia in Cesarean Section Under Spinal Anesthesia: A Retrospective Study
Ayse Kosem, Mustafa Soner Ozcan, Gokce Iscan, Eyyup Sabri Ozden, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kirdemir
doi: 10.54875/jarss.2024.88155  Sayfalar 11 - 19 (280 kere görüntülendi)

6.
Propofol, Etomidat ve Propofol ve Etomidat Kombinasyonunun İndüksiyon ve Endotrakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıt Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Prospektif, Randomize, Çift Kör Bir Çalışma
Comparative Evaluation of Effect of Propofol, Etomidate and a Combination of Propofol and Etomidate on the Hemodynamic Response to Induction and Endotracheal Intubation: A Prospective Randomized Double Blinded Study
Vidarshna Viburajah, Venkatesh Selvaraj
doi: 10.54875/jarss.2024.68736  Sayfalar 20 - 26 (273 kere görüntülendi)

7.
Türkiye’deki Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Trakeostomi Tercihleri
Tracheostomy Preferences of Anesthesiology and Reanimation Specialists in Türkiye
Ruslan Abdullayev, Yavuz Kelleci, Gul Cakmak, Tumay Umuroglu, Ayten Saracoglu
doi: 10.54875/jarss.2024.24186  Sayfalar 27 - 35 (153 kere görüntülendi)

8.
Kalıpyargı Tehditinin Kardiopulmoner Resüsitasyon Performansı Üzerine Etkisi: Bir Randomize Kontrollü Manken Çalışması
Stereotype Threat Effect on Cardiopulmonary Resuscitation: A Randomized Controlled Mannequin Study
Murat Tumer, Leman Korkmaz, Filiz Uzumcugil, Aysun Ankay Yilbas, Banu Kilicaslan, Seda Banu Akinci
doi: 10.54875/jarss.2024.57873  Sayfalar 36 - 45 (158 kere görüntülendi)

9.
Genel Anestezi Altında Göbek Altı Ameliyatları Geçiren Çocuklarda Postoperatif Analjezi için Quadratus Lumborum Bloğu ile Transversus Abdominis Plan Bloğunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma
Comparison Study of Quadratus Lumborum Block Versus Transversus Abdominis Plane Block for Postoperative Analgesia in Children Undergoing Infra-Umbilical Surgeries under General Anesthesia: A Prospective Randomised Study
Goutham Anbu, Venkatesh Selvaraj
doi: 10.54875/jarss.2024.56933  Sayfalar 46 - 52 (186 kere görüntülendi)

10.
Preoperatif Durumluk-Sürekli Anksiyete Düzeyi ve Uygulanan Anestezi Tekniğinin Postoperatif Bulantı ve Kusmaya Etkisi
The Effect of Preoperative State-Trait Anxiety Level and Anesthesia Technique on Postoperative Nausea and Vomiting
Ozlem Soyer Er, Hamide Nur Erkan
doi: 10.54875/jarss.2024.19491  Sayfalar 53 - 61 (231 kere görüntülendi)

11.
Diz Artroplasti Hastalarında Epidural Anestezi ile Adduktor Kanal ve IPACK Blok Kombinasyonunun Karşılaştırılması
Comparison of Epidural Anesthesia with the Combination Adductor Canal and IPACK Block in Knee Arthroplasty Patients
Mehmet Murat Celik, Onur Fakioglu, Senem Urfali, Omer Faruk Celik
doi: 10.54875/jarss.2024.82787  Sayfalar 62 - 68 (199 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci
Unilateral Hypoglossal Nerve Palsy After Lumbar Disk Herniation Surgery
Murat Izgi, Adem Halis, Sennur Uzun
doi: 10.54875/jarss.2024.45822  Sayfalar 69 - 71 (164 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
13.
Editöre Mektup: Postoperatif Boğaz Ağrısı ve Bulantı-Kusma Hakkında
Letter to Editor: About Postoperative Sore Throat and Nausea-Vomiting
Sibel Çatalca, Özlem Özmete, Nesrin Bozdoğan Özyılkan
doi: 10.54875/jarss.2024.48278  Sayfalar 72 - 73 (157 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF