ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 139-142 | DOI: 10.5222/jarss.2019.54154

Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu

Bülent Barış Güven, Fulya Yurtsever, Temel Güner, Sedat Temircan, Ömer Bakal, Ayşın Ersoy
Sultan Abdulhamidhan Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Servisi, İstanbul

Herpes zoster arka kök ganglionlarında latent olarak kalan Herpes zoster virusun, özellikle malignite, enfeksiyon, steroid kullanımı veya kronik böbrek yetmezliği gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda, reaktivasyonu sonucu oluşur. Bunların bir kısmında çok ağrılı seyreden post herpetik nevralji(PHN) tablosu gelişir. Literatürde PHN’nin tedavisi için epidural steroid kullanımına dair pek çok yayın varken paradoksal bir şekilde, stereoid enjeksiyonuna bağlı gelişen PHN sadece iki olguda bildirilmiştir. Bu makalede, lumbar spinal stenozun neden olduğu bel ağrısı nedeniyle epidural steroid uygulanan kronik böbrek yetmezlikli bir hastadaki Herpes zoster tablosu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, Epidural steroid, postherpetik nevralji

A Case Of Herpes Zoster Following An Epidural Steroid Injection

Bülent Barış Güven, Fulya Yurtsever, Temel Güner, Sedat Temircan, Ömer Bakal, Ayşın Ersoy
Department Of Anesthesiology, Sultan Abdulhamidhan Training Hospital, Istanbul / Turkey

Herpes Zoster is a result of reactivation of Herpes zoster virus, which remains latent in the posterior root ganglia, especially in cases where the immune system is suppressed, such as malignancy, infection, the use of steroidal drugs or chronic renal failure. Some of them develop a very painful postherpetic neuralgia(PHN). While there are many publications on the use of epidural steroids for the treatment of PHN in the literature, in a paradoxic way, PHN induced by steroid injection has only been reported in 2 cases. In this article, a case of herpes zoster in a patient with chronic renal failure who underwent epidural steroid treatment for low back pain caused by lumbar spinal stenosis is reported.

Keywords: Herpes zoster, Epidural Steroid, postherpetic neuralgia.

Bülent Barış Güven, Fulya Yurtsever, Temel Güner, Sedat Temircan, Ömer Bakal, Ayşın Ersoy. A Case Of Herpes Zoster Following An Epidural Steroid Injection. JARSS. 2019; 27(2): 139-142

Sorumlu Yazar: Bülent Barış Güven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale