ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Anestezinin Küresel Isınmaya Etkisi ve Sürdürülebilir Anestezi Gerçeği [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 253-266 | DOI: 10.54875/jarss.2023.57804

Anestezinin Küresel Isınmaya Etkisi ve Sürdürülebilir Anestezi Gerçeği

Gözde İnan, Zerrin Özköse Şatırlar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Hava kirliliği, artan sıcaklıklar, sel, kuraklık ve vektör kaynaklı hastalıkların yayılmasındaki değişiklikler nedeniyle antropojenik iklim değişikliği, 21. yüzyılda insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin kendisi de, iklim değişikliğinin çoğundan sorumlu olan karbondioksit ve diğer sera gazlarını üreterek çevresel kirliliğe katkıda bulunmaktadır. Ameliyathaneler, bir hastanenin en yoğun kaynak kullanılan bölümüdür ve önemli miktarda atık ve hastanenin geri kalanından üç ila altı kat daha fazla enerji tüketir. Bu derlemenin amacı, inhalasyon ve intravenöz anesteziklerinin, ameliyathanedeki atıkların ve tüketilen enerjinin çevreye olan etkilerini belirlemek ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, sera gazı, atık yönetimi, yeşil ameliyathane

The Impact of Anesthesia on Global Warming and the Reality of Sustainable Anesthesia

Gözde İnan, Zerrin Özköse Şatırlar
Gazi University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye

Due to changes in air pollution, rising temperatures, flooding, drought, and the development of vector-borne diseases, anthropogenic climate change is one of the most serious threats to human health in the twenty-first century. Hospital healthcare services contribute to environmental pollution by emitting carbondioxide and other greenhouse gases, which are responsible for a significant amount of climate change. Operating rooms are the most highly resource-intensive component of a hospital, using significant quantities of waste as well as three to six times the amount of electricity as the rest of the facility. The goal of this review is to evaluate the environmental implications of inhalation and intravenous anesthetics, as well as waste and energy consumption in the operating room, and to provide practical recommendations for reducing these impacts.

Keywords: Sustainability, climate change, greenhouse gas, waste management, green operating room

Gözde İnan, Zerrin Özköse Şatırlar. The Impact of Anesthesia on Global Warming and the Reality of Sustainable Anesthesia. JARSS. 2023; 31(4): 253-266

Sorumlu Yazar: Gözde İnan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe