ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 31 (4)
Cilt: 31  Sayı: 4 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (301 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (317 kere görüntülendi)

3.
Editörden
Editorial

Sayfalar V - VI (242 kere görüntülendi)

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VII - VIII (236 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Anestezinin Küresel Isınmaya Etkisi ve Sürdürülebilir Anestezi Gerçeği
The Impact of Anesthesia on Global Warming and the Reality of Sustainable Anesthesia
Gözde İnan, Zerrin Özköse Şatırlar
doi: 10.54875/jarss.2023.57804  Sayfalar 253 - 266 (343 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Modifiye Yale Preoperatif Anksiyete Skalasının 0-2 Yaş Türk Çocuklarında Geçerlilik ve Güvenirliliği
Validity and Reliability of the Modified Yale Preoperative Anxiety Scale in Turkish Children Aged 0-2
Barış Canbek, Handan Birbicer, Suleyman Demirel
doi: 10.54875/jarss.2023.94220  Sayfalar 267 - 276 (270 kere görüntülendi)

7.
Propofolün Farklı Konsantrasyonlarının Rat Akciğer Mezenkimal Kök Hücreler Üzerindeki Etkisi
Effect of Different Propofol Concentrations on Rat Lung Mesenchymal Stem Cells
Sibel Catalca, Julide Ergil, Ferda Alpaslan Pinarli, Meral Saban Tiryaki, Ozlem Ozmete
doi: 10.54875/jarss.2023.05900  Sayfalar 277 - 283 (184 kere görüntülendi)

8.
Kardiyak Cerrahi Sonrası Akut Karaciğer Hasarı: Retrospektif Gözlemsel Çalışma
Acute Hepatic Injury Following Cardiac Surgery: Retrospective Observational Study
Aslihan Aykut, Emine Nilgun Zengin, Zeliha Asli Demir
doi: 10.54875/jarss.2023.50133  Sayfalar 283 - 290 (588 kere görüntülendi)

9.
Böbrek Transplantasyonunda Ortalama Arter Basıncı Kontrolünün Erken Dönem Greft Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi
Mean Arterial Pressure Control Impact on Early Graft Function in Kidney Transplantation
Mustafa Bajraktari, Rudin Domi
doi: 10.54875/jarss.2023.26056  Sayfalar 291 - 295 (264 kere görüntülendi)

10.
Ürolojik Cerrahi Sonrasında Akut Böbrek Hasarında Düşük Akım Anestezide Sevofluran ve Desfluranın Etkisi
The Effect of Sevoflurane and Desflurane on Low-flow Anesthesia in Acute Kidney Injury After Urological Surgery
Meryem Onay, Gulay Erdogan Kayhan, Ozlem Yilmaz, Semih Boyaci, Ata Ozen, Birgul Buyukkidan Yelken
doi: 10.54875/jarss.2023.71601  Sayfalar 296 - 303 (315 kere görüntülendi)

11.
Dorsal Kök Ganglion Pulse Radyofrekans ile Eş Zamanlı Uygulanan Transforaminal Epidural Enjeksiyonda Steroid ve Lokal Anestezik Kombinasyonu ile Tek Başına Lokal Anesteziğin Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Steroid and Local Anesthetic Combination versus Local Anesthetic alone on Pain in Transforaminal Epidural Injection Applied Simultaneously with Dorsal Root Ganglion Pulse Radiofrequency
Ulku Sabuncu, Sukriye Dadali, Gulcin Babaoglu, Erkan Yavuz Akcaboy, Saziye Sahin, Seref Celik, Mustafa Yemliha Ayhan, Yagmur Can Dadakci
doi: 10.54875/jarss.2023.37039  Sayfalar 304 - 309 (208 kere görüntülendi)

12.
Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinin Vazgeçilmezi: End-Tidal Karbon Dioksit ve Kapnografi: 1980-2022 Döneminde Bir Bibliyometrik Analiz
Indispensable for Anesthesia and Intensive Care Units: End-Tidal Carbon Dioxide and Capnography: A Bibliometric Analysis during 1980-2022
Emine Nilgun Zengin, Yusuf Ozguner
doi: 10.54875/jarss.2023.57070  Sayfalar 310 - 324 (365 kere görüntülendi)

13.
Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Geçiren Hastalarda Epidural Analjezinin Pleth Değişkenlik İndeksi ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi Üzerine Etkisi
Effect of Epidural Analgesia on Goal-Directed Fluid Therapy with Pleth Variability Index in Patients Who Underwent Laparoscopic Colorectal Surgery
Ayse Ceren Doganozu, Onat Bermede, Cihangir Akyol, Necmettin Unal
doi: 10.54875/jarss.2023.68725  Sayfalar 325 - 332 (206 kere görüntülendi)

14.
Ağrı Tanımı ve Yönetimi Konusunda Sağlık Profesyoneli Bilgisi, Kısa Kursların Ön Test ve Son Test Sonuçları
Healthcare Professional Knowledge on Pain Definition and Management, Pre-test and Post-test Results of Short Courses
Mesut Bakir, Sebnem Rumeli, Arzu Ozel
doi: 10.54875/jarss.2023.25152  Sayfalar 333 - 338 (228 kere görüntülendi)

15.
Perioperatif Hipotermi ve İlişkili Faktörler: Prospektif Kohort Çalışma
Perioperative Hypothermia and Associated Factors: A Prospective Cohort Study
Yavuz Kelleci, Ruslan Abdullayev, Gul Cakmak, Haluk Ozdemir, Tumay Umuroglu, Ayten Saracoglu
doi: 10.54875/jarss.2023.29964  Sayfalar 339 - 348 (314 kere görüntülendi)

16.
Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniklerinde Görev Yapan Hekimlerin Hızlı Seri Entübasyon Konusundaki Bilgi, Beceri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
Evaluation of the Knowledge, Skills and Practices on Rapid Sequence Intubation of Physicians Working in Anesthesiology and Reanimation Clinics in Turkey: Survey Study
Feyza Çalışır
doi: 10.54875/jarss.2023.72602  Sayfalar 349 - 356 (301 kere görüntülendi)

17.
Koroner Arter Bypass Greftleme Öncesinde İntravenöz Demir Desteğinin Etkisi
Impact of Intravenous Iron Supplementation Before Coronary Artery Bypass Grafting
Mehmet Cahit Saricaoglu, Onat Bermede
doi: 10.54875/jarss.2023.33603  Sayfalar 357 - 362 (202 kere görüntülendi)

18.
Kanser Hastalarının Ağrı Kontrolünde Yetersizlikler ve Yaklaşım Farklılıkları: Algoloji Bilim Dalının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Inadequancy and Differences about the Attitudes in Pain Control of Cancer Patients: Assessment of Algology Department
Taner Çalışkan, Nalan Örnek Çelebi
doi: 10.54875/jarss.2023.65707  Sayfalar 363 - 371 (328 kere görüntülendi)

19.
Geriatrik Kalça Kırığı Cerrahisinde Gecikme: Perioperatif Anesteziyolojik Yönetimle İlişkili Faktörlerin ve Bunların 30 Günlük Mortalite ve Morbidite Üzerindeki Etkisinin Retrospektif Analizi
Delay in Geriatric Hip Fracture Surgery: Retrospective Analysis of Factors Associated with Perioperative Anesthesiologic Management and Their Impact on 30-Day Mortality and Morbidity
Asude Ayhan, Elvin Kesimci, Cagla Yazar, Nukhet Akovali
doi: 10.54875/jarss.2023.80269  Sayfalar 372 - 379 (241 kere görüntülendi)

20.
Dizin
Index

Sayfalar 380 - 385 (152 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF