ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Von Willebrand Hastalığı Olan Üç Gebenin Anestezi Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2021; 29(4): 279-282 | DOI: 10.5222/jarss.2021.60490

Von Willebrand Hastalığı Olan Üç Gebenin Anestezi Yönetimi

Gozde İnan1, Naciye Türk Ozterlemez1, Melis Altuğ2, Dudu Berrin Günaydin1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kanama semptomları olan von Villebrand hastalıklı olgular, sık hastaneye başvurduklarından minor veya major cerrahi için anestezi gerekir. Von Villebrand hastalığı olan üç olgunun anestezi yönetimini ve postoperatif takibini literatür eşliğinde tartışarak sunmayı amaçladık. Cerrahi ve/veya doğum yapacak von Willebrand hastalıklı kişilerin kan ve/veya faktör konsantrelerinin hazır bulunduğu 3.basamak bir merkezde multidisipliner yaklaşımla dikkatli antenatal değerlendirme ve uzun süreli postpartum takibi gerekir.

Anahtar Kelimeler: von Willebrand hastalığı, cerrahi, sezaryenle doğum

Anesthetic Management of Three Parturients With von Willebrand Disease

Gozde İnan1, Naciye Türk Ozterlemez1, Melis Altuğ2, Dudu Berrin Günaydin1
1Gazi University School of Medicine Department of Anesthesiology
2Gazi University School of Medicine Department of OBGYN

Von Willebrand Disease (vWD) cases with bleeding symptoms can be admitted repetitively and anesthesia is required for minor or major surgery. We aimed to present anesthetic management of three patients with vWD and their post-operative follow up by discussing it in accordance with the literature. Any patient with vWD scheduled for surgery and/or delivery needs careful antenatal evaluation and long lasting postpartum follow up in a tertiary care center by multidisciplinary approach where blood and/or factor concentrates readily available.

Keywords: von Willebrand Disease, surgery, cesarean delivery,

Gozde İnan, Naciye Türk Ozterlemez, Melis Altuğ, Dudu Berrin Günaydin. Anesthetic Management of Three Parturients With von Willebrand Disease. JARSS. 2021; 29(4): 279-282

Sorumlu Yazar: Dudu Berrin Günaydin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale