ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 29 (4)
Cilt: 29  Sayı: 4 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (161 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (157 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (71 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Yüksek Akımlı Nazal Oksijenasyon ve Endikasyonları
High Flow Nasal Oxygenation and Indications
Ceyda Özhan Çaparlar, Bahar Sakızcı Uyar
doi: 10.5222/jarss.2021.75547  Sayfalar 211 - 218 (484 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
A Prospective Randomized Study to Evaluate and Compare ILMA and Air-Q Intubating Laryngeal Airway
Reema Wadhawa, Anisha Singh, Anju Bhalotra, Vanya Chugh
doi: 10.5222/jarss.2021.59454  Sayfalar 219 - 225 (124 kere görüntülendi)

6.
Yeni Bir Karar Destek Sistemi Olan Smartpilot® View Kullanımının Spinal Cerrahilerde Derlenme ve Anestetik Tüketimine Etkisi: Retrospektif Çalışma
The Effect of Smartpilot® View, A New Decision Support System on Recovery and Anesthetic Consumption in Spinal Surgery: A Retrospective Study
Gözde İnan, Gökçen Emmez, Hasan Kutluk Pampal, Zerrin Ozkose Satirlar
doi: 10.5222/jarss.2021.66588  Sayfalar 226 - 232 (126 kere görüntülendi)

7.
Macintosh, Glidescope ve Airtraq Laringoskoplar ile Gerçekleştirilen Endotrakeal Entübasyon Başarılarının Karşılaştırılması
Comparison of Endotracheal Intubation Successes with Macintosh, Glidescope and Airtraq Laryngoscopes
Tuna Ertürk, Hasan Ömür Özkan, Gökhan Inangil, Fuat Gürbüz, Sezai Özkan
doi: 10.5222/jarss.2021.05025  Sayfalar 233 - 242 (105 kere görüntülendi)

8.
Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluranın Miyokardiyal Korunma ve İnflamasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Desflurane and Sevoflurane on Myocardial Protection and Inflammation in Coronary Artery Bypass Surgery
Alper Tunga Dogan, Ömer Kurtipek
doi: 10.5222/jarss.2021.29981  Sayfalar 243 - 253 (107 kere görüntülendi)

9.
Total Diz Artroplastisi Sonrası Ağrı Kontrolü İçin Femoral Sinir Bloğu ya da Adduktor Kanal Bloğu Yapılmış Hastalarda Rebound Ağrı ve Postoperatif Tramadol Gereksiniminin Karşılaştırılması
Comparison of Rebound Pain and Postoperative Tramadol Requirement in Patients Who Had Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block for Pain After Total Knee Arthroplasty
Yusuf Özgüner, Alp Alptekin
doi: 10.5222/jarss.2021.60590  Sayfalar 254 - 262 (94 kere görüntülendi)

10.
Analgesic Efficacy and Safety of Dexmedetomidine as an Adjuvant to Caudal Levobupivacaine for Infraumbilical Surgeries in Children
Amanjot Singh, Kewal Krishan Gupta, Amarjeet Kaur, Haramritpal Kaur
doi: 10.5222/jarss.2021.84756  Sayfalar 263 - 269 (95 kere görüntülendi)

11.
Endovasküler Aort Onarımında Anestezi Tipinin Mortalite’ye Etkisi
Effect of Anesthesia Type on Mortality in Endovascular Aortic Repair
Hülya Kaşıkara, Eşref Kemal Erdoğan, Fulya Eser, Fatma Kavak Akelma
doi: 10.5222/jarss.2021.64326  Sayfalar 270 - 278 (82 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Von Willebrand Hastalığı Olan Üç Gebenin Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of Three Parturients With von Willebrand Disease
Gozde İnan, Naciye Türk Ozterlemez, Melis Altuğ, Dudu Berrin Günaydin
doi: 10.5222/jarss.2021.60490  Sayfalar 279 - 282 (100 kere görüntülendi)

13.
Orta Hat Laparotomisi Anestezisi İçin Ultrasonografi Eşliğinde Bilateral Rektus Kılıf Bloğu
Bilateral Ultrasound-Guided Rectus Sheath Block for Anesthesia of Midline Laparotomy
Zeynep Ersoy, Mesher Ensarioglu, Coşkun Araz
doi: 10.5222/jarss.2021.76588  Sayfalar 283 - 286 (114 kere görüntülendi)

14.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfa E1 (59 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale