ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Yüksek Akımlı Nazal Oksijenasyon ve Endikasyonları [JARSS]
JARSS. 2021; 29(4): 211-218 | DOI: 10.5222/jarss.2021.75547

Yüksek Akımlı Nazal Oksijenasyon ve Endikasyonları

Ceyda Özhan Çaparlar, Bahar Sakızcı Uyar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Yüksek akım nazal oksijenasyon, solunum yetmezliği tedavisinde standart oksijen tedavisi veya noninvaziv ventilasyona alternatif olarak gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. Ülkemizde de COVID-19 pandemisi ile kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu derlemede amaç yüksek akım nazal kanülün avantajları, dezavantajları ve kullanım alanlarını literatür eşliğinde gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek akımlı oksijen tedavisi, yüksek akımlı nazal kanül, solunum yetmezliği

High Flow Nasal Oxygenation and Indications

Ceyda Özhan Çaparlar, Bahar Sakızcı Uyar
The University of Health Science Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Anestesiology and Reanimation Clinic

High flow nasal oxygenation is increasingly being used as an alternative to standard oxygen therapy or noninvasive ventilation in the treatment of respiratory failure. In our country, its use has become widespread with the COVID-19 pandemic. The aim of this review is to discuss the advantages, disadvantages and indications of high flow nasal cannula in the light of the literature.

Keywords: High flow oxygen therapy, high flow nasal cannula, respiratory failure

Ceyda Özhan Çaparlar, Bahar Sakızcı Uyar. High Flow Nasal Oxygenation and Indications. JARSS. 2021; 29(4): 211-218

Sorumlu Yazar: Ceyda Özhan Çaparlar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe