ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Süspansiyon Laringoskopi Uygulamasının Optik Sinir Kılıf Çapı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Gözlemsel Çalışma [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 1-10 | DOI: 10.54875/jarss.2024.79037

Süspansiyon Laringoskopi Uygulamasının Optik Sinir Kılıf Çapı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Gözlemsel Çalışma

Gulcin Buyukbezirci1, Sule Arican1, Feyza Kolsuz Erdem2, Resul Yilmaz1, Mehmet Akif Eryilmaz3, Hamdi Arbag3, Aybars Tavlan1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Laringoskopi hemodinamik değişimlere ve intrakraniyal basınç (İKB) artışına neden olan bir girişimdir. Optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ölçümü ile İKB değişimi pek çok cerrahide analiz edilmiştir. Ancak süspansiyon laringoskopinin OSKÇ ölçümlerine etkisini analiz eden çalışma az sayıdadır. Bu çalışmada süspansiyon laringoskopinin OSKÇ ölçümleri ve İKB üzerine etkisi araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya süspansiyon laringoskopi planlanan 50 hasta dahil edildi. Optik sinir kılıf çapı ölçümleri; anestezi indüksiyonu sonrası (T0), entübasyon sonrası (T1), süspansiyon laringoskopi başlangıcında boyun hiperekstansiyondayken (T2), süspansiyon laringoskopi sonunda boyun hiperekstansiyondayken (T3) ve süspansiyon sonlandırılıp boyun düz pozisyona getirildikten 5 dakika sonra (T4) yapıldı.
Bulgular: Ortalama OSKÇ ölçümleri T0’da 3,8 ± 0,3 mm, T1’de 4,0 ± 0,5 mm, T2’de 5,1 ± 0,8 mm, T3’te 5,1 ± 0,8 mm ve T4’te 4,1 ± 0,5 mm idi. T1, T2, T3 ve T4 değerleri T0 değerlerinden anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Süspansiyon laringoskopi süresi ile OSKÇ ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (R: -0,050, p: 0,729 - R: 0,089, p: 0,541).
Sonuç: Süspansiyon laringoskopi OSKÇ ölçümlerinde belirgin artışa neden olur. Ancak süspansiyon süresi progresif bir artışa neden olmaz. Cerrahi sonunda boynun düz pozisyona getirilerek süspansiyonun sonlandırılması OSKÇ ölçümlerinin başlangıç değerlere yaklaşmasını sağlar.

Anahtar Kelimeler: Süspansiyon, laringoskopi, kafa içi basınç, optik sinir, ultrasonografi

Evaluation of the Effect of Suspension Laryngoscopy on Optic Nerve Sheath Diameter: An Observational Study

Gulcin Buyukbezirci1, Sule Arican1, Feyza Kolsuz Erdem2, Resul Yilmaz1, Mehmet Akif Eryilmaz3, Hamdi Arbag3, Aybars Tavlan1
1Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Konya, Türkiye
2Necip Fazıl City Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Kahramanmaraş, Türkiye
3Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Konya, Türkiye

Objective: Laryngoscopy is a procedure that induces hemodynamic alterations as well as increased intracranial pressure (ICP). Many procedures have examined ICP changes with optic nerve sheath diameter (ONSD) measurements. However, a small number of research has investigated the influence of suspension laryngoscopy on ONSD measurements. The present study has examined the effect of suspension laryngoscopy on ONSD measurements and ICP.
Methods: The study included 50 patients, who were scheduled for suspension laryngoscopy. Optic nerve sheath diameter measurements were taken after anesthesia induction (T0), after intubation (T1), when the neck was in hyperextension at the start of the suspension laryngoscopy (T2), when the neck was in hyperextension at the end of the suspension laryngoscopy (T3), and 5 minutes after the suspension was terminated and the neck was brought to the straight position (T4).
Results: The mean ONSD measurements were 3.8 ± 0.3 mm in T0, 4.0 ± 0.5 mm in T1, 5.1 ± 0.8 mm in T2, 5.1 ± 0.8 mm in T3 and 4.1 ± 0.5 mm in T4. The T1, T2, T3 and T4 values were considerably higher than the T0 values (p<0.05). There was no statistically significant correlation between suspension laryngoscopy time and ONSD measurements (R: -0.050, p: 0.729 - R: 0.089, p: 0.541).
Conclusion: Suspension laryngoscopy causes a significant increase in ONSD measurements. Suspension time, on the other hand, does not lead to a progressive increase. Ending the suspension by straightening the neck at the end of the procedure permits ONSD measurements to approach the baseline values.

Keywords: Suspension, laryngoscopy, intracranial pressure, optic nerve, ultrasonography

Gulcin Buyukbezirci, Sule Arican, Feyza Kolsuz Erdem, Resul Yilmaz, Mehmet Akif Eryilmaz, Hamdi Arbag, Aybars Tavlan. Evaluation of the Effect of Suspension Laryngoscopy on Optic Nerve Sheath Diameter: An Observational Study. JARSS. 2024; 32(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Gulcin Buyukbezirci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce