ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Sir I. W. Magill: Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Gülhane Askeri Hastanesi’nde Geçirdiği Ameliyatın Anestezi Uzmanı [JARSS]
JARSS. 2023; 31(2): 167-171 | DOI: 10.54875/jarss.2023.83435

Sir I. W. Magill: Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Gülhane Askeri Hastanesi’nde Geçirdiği Ameliyatın Anestezi Uzmanı

H Volkan Acar
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Anestezi, prostatektomi, anestezi tarihi

Sir I. W. Magill; The Anaesthetist of President Celal Bayar’s Surgery in Gülhane Military Hospital

H Volkan Acar
Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Keywords: Anesthesia, prostatectomy, history of anesthesia

H Volkan Acar. Sir I. W. Magill; The Anaesthetist of President Celal Bayar’s Surgery in Gülhane Military Hospital. JARSS. 2023; 31(2): 167-171

Sorumlu Yazar: H Volkan Acar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe