ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Prematüre Retinopatisi ve Anestezi Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 75-83 | DOI: 10.54875/jarss.2022.99266

Prematüre Retinopatisi ve Anestezi Yönetimi

Selin Erel1, Azer İlbengü Kaptan1, Demet Coskun1, Ahmet Mahli2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prematüre retinopatisi (ROP) erken yaşta ortaya çıkan körlüğün önlenebilir nedenlerinden birisidir. Preterm doğumlardaki hızlı yükseliş, yenidoğan bakımındaki eksiklikler ve kontrolsüz oksijen tedavisi nedeniyle ROP sayısı artmıştır. Prematüre retinopatisine sahip yenidoğanların kapsamlı muayene edilmesi ya da cerrahi tedavi yöntemi olan lazer fotokoagülasyonun tercih edilmesi nedeniyle bu hasta grubu ile ameliyathanede daha sık olarak karşılaşılmaktadır. Bu derlemede, literatürdeki güncel bilgilerle ROP hastalığına genel bir bakış sunulmuş ve uygulanan anestezi yönetimlerinin özellikleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prematüre retinopatisi, anestezi, yenidoğan

Retinopathy of Prematurity and Anesthesia Management

Selin Erel1, Azer İlbengü Kaptan1, Demet Coskun1, Ahmet Mahli2
1Gazi Universtiy Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2University of Yuksek Ihtisas, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Retinopathy of prematurity (ROP) is one of the preventable causes of blindness that occurs at an early age. The incidence of ROP has increased due to the rapid increase in preterm births, deficiencies in newborn care, and uncontrolled oxygen therapy. Due to the comprehensive examination of newborns with ROP or the preference of laser photocoagulation, which is a surgical treatment method, this patient group is encountered more frequently in the operating room. In this review, an overview of ROP disease is presented with the current information in the literature and the characteristics of the anesthesia managements are discussed.

Keywords: Retinopathy of prematurity, anesthesia, newborn

Selin Erel, Azer İlbengü Kaptan, Demet Coskun, Ahmet Mahli. Retinopathy of Prematurity and Anesthesia Management. JARSS. 2022; 30(2): 75-83

Sorumlu Yazar: Demet Coskun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale