ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Trakeo-Özofageal Fistüllü Bir Laringeal Web: İnce Bir Buz Üzerinde Paten Yapan Anestezist [JARSS]
JARSS. 2022; 30(4): 278-280 | DOI: 10.54875/jarss.2022.66934

Trakeo-Özofageal Fistüllü Bir Laringeal Web: İnce Bir Buz Üzerinde Paten Yapan Anestezist

Amrita Rath1, Abha Singh1, Dr Reena1, Pragya Shukla1, Sarita Choudhary2, Shiv Prasad Sharma2, Kairi Dibo1
1Tıp Bilimleri Enstitüsü, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, BHU, Varanasi, U.P.-221005
2Tıp Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BHU, Varanasi, U.P.-221005

Subglottik laringeal web ile birlikte trakeoözofageal fistül (TÖF) nadir görülen bir durumdur. Çoğu zaman TÖF varlığında laringeal web tanısı atlanır ve entübasyon girişimleri sırasında saptanır. Yenidoğan yaşı, TÖF ve laringeal web üçlüsü, en deneyimli anestezistlerde bile hava yolunun güvenliğinin sağlanamamasına bağlı olarak gelişebilecek mortalite ve morbidite nedeniyle endişe yaratabilir. Bu olgu sunumunda, laringeal webi olan bir yenidoğanda hava yolu yönetimi deneyimimizi paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Konjenital anomali, laringeal web, yenidoğan, trakeo-özofageal fistül

A Laryngeal Web with Tracheo-Esophageal Fistula: Anaesthesiologist Skating on a Thin Ice

Amrita Rath1, Abha Singh1, Dr Reena1, Pragya Shukla1, Sarita Choudhary2, Shiv Prasad Sharma2, Kairi Dibo1
1Institute of Medical Sciences, Department of Anaesthesiology, BHU, Varanasi, U.P.-221005
2Institute of Medical Sciences, Department of Pediatric Surgery, BHU, Varanasi, U.P.-221005

Tracheo-esophageal fistula (TEF) in association with subglottic laryngeal web is a rare entity. Often the diagnosis of laryngeal web in the presence of TEF is missed and it is identified during intubation attempts. The triad of neonatal age, TEF and laryngeal web can even cause the most experienced anaesthetists concern about the mortality and morbidity that may develop due to the inability to secure the airway. In this case report, we aimed to share our experience on the airway management of a newborn with laryngeal web.

Keywords: Congenital anomaly, laryngeal web, neonate, tracheo-esophageal fistula

Amrita Rath, Abha Singh, Dr Reena, Pragya Shukla, Sarita Choudhary, Shiv Prasad Sharma, Kairi Dibo. A Laryngeal Web with Tracheo-Esophageal Fistula: Anaesthesiologist Skating on a Thin Ice. JARSS. 2022; 30(4): 278-280

Sorumlu Yazar: Dr Reena, India
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale