ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 30 (4)
Cilt: 30  Sayı: 4 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (170 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (356 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (107 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Gebede Kritik Hastalık ve Yoğun Bakım
Critical Illness in Pregnancy and Intensive Care
Banu Kılıçaslan
doi: 10.54875/jarss.2022.48403  Sayfalar 213 - 224 (324 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Supraspinatus Tendinopatisinde Supraskapular Radyofrekans ve Kombine Transkutanöz Radyofrekans Tekniklerinin Etkinliğinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
Retrospective Comparison of the Efficacy of Pulsed Radiofrequency of the Suprascapular Nerve and Combined Transcutaneous Radiofrequency Techniques in Supraspinatus Tendinopathies
Çiğdem Yalçın, Güldane Karabakan
doi: 10.54875/jarss.2022.17362  Sayfalar 225 - 231 (157 kere görüntülendi)

6.
Pediyatrik Hastalarda Güvenlik Önlemi Olarak Mekanik Güç Kullanılabilir mi?
Can Mechanical Power be Used as a Safety Precaution in Pediatric Patients?
Ahmet Yüksek, Ökkeş Hakan Miniksar, Cevdet Yardımcı, Ayşegül Parlak Çıkrıkçı
doi: 10.54875/jarss.2022.83713  Sayfalar 232 - 239 (171 kere görüntülendi)

7.
Rinoplasti Ameliyatlarında Lokal Anestezik İnflitrasyonuna Bikarbonat Eklenmesinin Postoperatif Ağrı Düzeylerine Etkisi
Efficacy of Sodium Bicarbonate Addition into Local Anesthetic Infiltration for Postoperative Pain Levels After Rhinoplasty
Nuray Camgöz Eryılmaz, Avni Tolga Eryılmaz
doi: 10.54875/jarss.2022.12599  Sayfalar 240 - 244 (140 kere görüntülendi)

8.
Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Kılavuzlu Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi
Percutaneous Dilatational Tracheostomy with Bronchoscopic Guidance in Intensive Care Unit
Alparslan Koç
doi: 10.54875/jarss.2022.49344  Sayfalar 245 - 249 (149 kere görüntülendi)

9.
Kronik Ağrıda Nöromodülasyon Tedavileri ve Klinik Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi
Neuromodulation Therapy in Chronic Pain and Clinical Outcomes: A Single-Center Experience
Derya Güner, Burcu Özalp Horsanalı, Oğuzhan Yeniay, Can Eyigör
doi: 10.54875/jarss.2022.45762  Sayfalar 250 - 257 (121 kere görüntülendi)

10.
COVID-19 Yoğun Bakım Hastalarında Sigara Alışkanlığının Morbidite ve Mortaliteye Etkisi
The Effect of Smoking Habit on Morbidity and Mortality in COVID-19 Intensive Care Patients
Funda Atar, Savaş Altınsoy, Eda Macit Aydın, Hakan Dayanır, Murat Mehmet Sayın, Jülide Ergil
doi: 10.54875/jarss.2022.67984  Sayfalar 258 - 263 (175 kere görüntülendi)

11.
Modifiye Radikal Mastektomi Hastalarında Erektör Spina Plan Bloğu ve Serratus Anterior Plan Bloğunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma
Comparison of Erector Spinae Plane Block and Serratus Anterior Plane Block for Modified Radical Mastectomy: A Prospective Randomised Study
Saurabh Sagar, Sandeep Loha, Anil Paswan, Arvind Pratap, Shashi Prakash, Amrita Rath
doi: 10.54875/jarss.2022.59320  Sayfalar 264 - 271 (253 kere görüntülendi)

12.
Torakoskopik Cerrahilerde Rejyonal Anestezi Tekniklerinin Etkinliği: Retrospektif Tek Merkez Çalışması
The Effectiveness of Regional Analgesia Techniques in Thoracoscopic Surgeries: A Retrospective Single-Center Study
Sami Kaan Coşarcan, Ömür Erçelen
doi: 10.54875/jarss.2022.49469  Sayfalar 272 - 277 (138 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Trakeo-Özofageal Fistüllü Bir Laringeal Web: İnce Bir Buz Üzerinde Paten Yapan Anestezist
A Laryngeal Web with Tracheo-Esophageal Fistula: Anaesthesiologist Skating on a Thin Ice
Amrita Rath, Abha Singh, Dr Reena, Pragya Shukla, Sarita Choudhary, Shiv Prasad Sharma, Kairi Dibo
doi: 10.54875/jarss.2022.66934  Sayfalar 278 - 280 (126 kere görüntülendi)

14.
Dizin
Index

Sayfalar 281 - 286 (90 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale