ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
JARSS - JARSS: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (267 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III (281 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Erişkin Obez Hastalarda Rejyonal Anestezi
Regional Anesthesia in Adult Patients with Obesity
Emine Aysu Şalvız
doi: 10.5222/jarss.2020.65477  Sayfalar 219 - 230 (469 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Çocuklarda Laringeal Maske Airway (LMA) Yerleştirilmesinin Doğrulanmasında Farklı Ultrasonografi Tekniklerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Different Ultrasonography Techniques for Confirmation of Laryngeal Mask Airway (LMA) Placement in Pediatric Patients
Osman Mücahit Tosun, Alper Kilicaslan, Funda Gok, Sevgi Pekcan, Ruhiye Reisli
doi: 10.5222/jarss.2020.88598  Sayfalar 231 - 238 (390 kere görüntülendi)

5.
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Anesteziyoloji Doktorlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ile İlgili Durum ve Yaklaşımları
Anesthesiologists’ Attitude and Approach Regarding Personal Usage of Protective Equipment During the Covid-19 Pandemic
Ilkay Baran
doi: 10.5222/jarss.2020.87699  Sayfalar 239 - 246 (604 kere görüntülendi)

6.
Postdural Delinme Baş Ağrısında Teofilin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Theophylline Efficiency in Post-Dural Puncture Headache
Hüseyin Utku Yıldırım, Mesut Bakir, Sebnem Rumeli Atici
doi: 10.5222/jarss.2020.74436  Sayfalar 247 - 254 (375 kere görüntülendi)

7.
Anestezi Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin Koronavirüs (COVID-19) Pozitif ya da Şüpheli Hastalarda Entübasyon ile İlgili Bilgi Düzeyleri
The Knowledge Levels and Attitudes of Anesthesia Technicians About Intubation of Patients with Positive or Suspected Coronavirus (COVID-19)
Derya Karasu, Şermin Eminoğlu, Seyda Efsun Ozgunay, Mehmet Gamlı
doi: 10.5222/jarss.2020.86547  Sayfalar 255 - 260 (1025 kere görüntülendi)

8.
Kardiyak Cerrahide Santral Venöz Laktat Ölçümü Arteryel Laktat Ölçümünün Yerini Tutabilir mi?
Does Central Venous Lactate Measurement Replace Arterial Lactate Measurement in Cardiac Surgery?
Büşra Tezcan, İbrahim Mungan, Alev Şaylan, Derya Ademoğlu, Sema Sarı, Çilem Bayındır Dicle, Bahadır Aytekin, Ayşegül Özgök, Hija Yazıcıoğlu
doi: 10.5222/jarss.2020.80299  Sayfalar 261 - 266 (315 kere görüntülendi)

9.
The Effect of Intravenous Dexamethasone on Prolonging Analgesia After Supraclavicular Brachial Plexus Block: A Randomised Controlled Study
Surendhar Saba, Anju Romina Bhalotra
doi: 10.5222/jarss.2020.37450  Sayfalar 267 - 274 (373 kere görüntülendi)

10.
Acil Sezaryenlarda Anestezi Deneyimlerimiz
Our Experiences of Anesthesia in Emergency Cesareans
Ümran Karaca, Şeyda Efsun Özgunay, Filiz Ata, Nermin Kılıçarslan, Canan Yilmaz, Derya Karasu
doi: 10.5222/jarss.2020.92300  Sayfalar 275 - 280 (673 kere görüntülendi)

11.
Attenuation of Hemodynamic Response to Tracheal Intubation with Pregabalin and Dexmedetomidine - A Prospective Randomized Double Blinded Study
Kamalakkannan Ganapathy Sambandam, Dhayanethi Chandrasekran, Ramkumar Dhanasekaran, Senthilkumar Sukumar, Ranjith Karthekeyan Baskar, Venkata Rajeshkumar Kodali
doi: 10.5222/jarss.2020.05706  Sayfalar 281 - 286 (310 kere görüntülendi)

12.
Preoperatif Uzun QT Saptanan Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Preoperative Long QT Syndrome
Cihan Ilyas Sevgican, Gokay Nar
doi: 10.5222/jarss.2020.04909  Sayfalar 287 - 292 (303 kere görüntülendi)

13.
Yoğun Bakımda Sedasyon Amaçlı Kullanılan İlaçların Biyokimyasal Markerlara Olan İnterferans Etkisinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigation of the Interference Effect of Drugs Used in Intensive Care for Sedation on Biochemical Markers
Evren Büyükfırat, Ataman Gonel, Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Mehmet Kenan Erol, Başak Pehlivan, Ahmet Atlas
doi: 10.5222/jarss.2020.37232  Sayfalar 293 - 298 (1389 kere görüntülendi)

14.
SARS-CoV-2 ile Enfekte Kritik Hastaların Metabolik Asit Baz Bozukluklarının Değerlendirmesinde Baz Fazlalığı Yaklaşımı ile Stewart'ın Fizikokimyasal Yönteminin Karşılaştırması
Comparison of Base Excess Approach Versus Stewart’s Physicochemical Method for the Evaluation of Metabolic Acid-Base Disturbances in Critically ill Patients Infected with SARS-CoV-2
Serkan Şenkal, Umut Kara, İlker Özdemirkan, Fatih Şimşek, Sami Eksert, Nesibe Daşdan, Serdar Yamanyar, Emel Uyar, Ümit Savasçı, Gürhan Taşkın, Deniz Doğan, Ahmet Coşar
doi: 10.5222/jarss.2020.30633  Sayfalar 299 - 306 (542 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Aspirasyon Riskli Olguda Gastrik İçeriği Tahmin Etmede Ultrasonografinin Yeri
The Role of Ultrasonography to Estimate Gastric Content in a Case with Aspiration Risk
Muhammet Ahmet Karakaya, Emrah Alper, Seçil Çetin, Kamil Darçın, Özlem Özkalaycı, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2020.51423  Sayfalar 307 - 309 (401 kere görüntülendi)

16.
Sugammadex Uygulaması Sonrası Anafilaktik Şok Olgusu
Anaphylactic Shock Case After Sugammadex Application
Ökkeş Hakan Miniksar, Ramazan Kırteke
doi: 10.5222/jarss.2020.02411  Sayfalar 310 - 313 (363 kere görüntülendi)

17.
Yabani Meyve Yeme Sonrası Gelişen Antikolinerjik Toksik Sendrom
Anticholinergic Toxic Syndrome After Wild Fruit Eating
Sezen Kumaş Solak
doi: 10.5222/jarss.2020.99705  Sayfalar 314 - 317 (313 kere görüntülendi)

18.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar 5000 - E1 (270 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale