ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
JARSS - JARSS: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (119 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (215 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (90 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
COVID-19 Aşıları ve Anestezi
COVID-19 Vaccines and Anesthesia
Semra Gümüş Demirbilek, Çiğdem Sezgin, Canan Gürsoy
doi: 10.5222/jarss.2021.93446  Sayfalar 153 - 158 (1492 kere görüntülendi)

5.
Türk Tıp Tarihinde Palyatif Bakım
Palliative Care in Turkish Medical History
Alparslan Koç
doi: 10.5222/jarss.2021.50455  Sayfalar 159 - 164 (157 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Anesteziyologların İdrar Sondasına Bağlı Mesane Rahatsızlığının Tedavisine Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması
Anesthesiologists’ Approach to the Treatment of Catheter Related Bladder Discomfort: A Survey Study
Ülkü Ceren Köksoy, Züleyha Kazak Bengisun, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Filiz Tüzüner
doi: 10.5222/jarss.2021.60566  Sayfalar 165 - 171 (122 kere görüntülendi)

7.
COVID-19 Pandemisinin Türkiye’deki Kan Kaynak ve İhtiyacı Üzerine Etkisi
Impact of COVID-19 Pandemic on the Management of Blood Supply and Demand in Turkey
Büşra Tezcan
doi: 10.5222/jarss.2021.62534  Sayfalar 172 - 177 (104 kere görüntülendi)

8.
Anestezi ile İlgili Tıbbi Atıkların Bertaraf Maliyetlerini Azaltmada Eğitimin Rolü
The Role of Education in Reducing the Disposal Costs of Anesthesia-Related Medical Wastes
Gülsen Keskin, Asli Donmez
doi: 10.5222/jarss.2021.63935  Sayfalar 178 - 183 (134 kere görüntülendi)

9.
Koroner Arter Cerrahisi Geçiren Hastalarda İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Üzerine Etkileri
Effects of Intravenous Versus Inhalational Anesthesia on Red Cell Distribution Width and Mean Platelet Volume in Patients Undergoing Coronary Artery Surgery
Hülya Yiğit Özay, Zeliha Aslı Demir, Eda Balcı, Melike Kaya Bahçecitapar
doi: 10.5222/jarss.2021.64426  Sayfalar 184 - 190 (111 kere görüntülendi)

10.
Femoral Blokta Farklı İki Doz Bupivakain Protokolünün Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi: Tek Merkez Verilerinin Retrospektif Analizi
The Effect of Two Different Doses Protocol of Bupivacaine for Femoral Block on Postoperative Analgesia: A Retrospective Analysis of Single Center Data
Adem Selvi, Gokhan Yildiz, Erbil Turksal, Rıdvan Ozbek, Mustafa Caner Okkaoglu, Esra Ozayar
doi: 10.5222/jarss.2021.68553  Sayfalar 191 - 195 (114 kere görüntülendi)

11.
Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Yapılan Hastalarda İntraoperatif Restriktif Sıvı Tedavisinin Postoperatif Sonuçlar Üzerine Etkisi
The Effect Of Intraoperative Restrictive Fluid Therapy On Postoperative Outcomes In Patients Undergoing Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy
Hülya Yiğit Özay, Nevriye Salman, Demet Bölükbaşı, Perihan Kemerci, Aslı Demir, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/jarss.2021.93063  Sayfalar 196 - 201 (114 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Şiddetli Covid-19 Tedavisinde İntravenöz İmmunglobulin Kullanımı: 3 Hastalık Vaka Sunumu
The Use Of Intravenous Immunoglobulin For The Treatment Of Severe Covid-19: Case Presentation For Three Patients
Nuh Kumru, Saliha Yarımoglu, Tayfun Et, Rafet Yarımoglu, Muhammet Korkusuz
doi: 10.5222/jarss.2021.32032  Sayfalar 202 - 206 (437 kere görüntülendi)

13.
Wilson Hastalığı Olan Gebede Sezaryen Ameliyatında Spinal Anestezi Uygulaması
Spinal Anesthesia in Cesarean Section Surgery of the Pregnant Women with Wilson's Disease
Harun Özmen, Bahar Aydınlı
doi: 10.5222/jarss.2021.10337  Sayfalar 207 - 210 (114 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale