ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
JARSS - JARSS: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (108 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (274 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI (122 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Sıvı Yönetiminde EVLW ve Önemi
EVLW and its Importance in Fluid Management
Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi
doi: 10.5222/jarss.2021.93823  Sayfalar 83 - 91 (216 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Dexmedetomidine as an Adjuvant to Lignocaine for Intravenous Regional Anesthesia for Forearm and Hand Surgeries: A Prospective, Randomized, Controlled Study
Moumita Roychowdhury, Anjum Naz
doi: 10.5222/jarss.2021.02996  Sayfalar 92 - 98 (181 kere görüntülendi)

6.
Beyin Ölümü Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis of Brain Death Cases
Özlem Özkan Kuşcu, Meltem Aktay
doi: 10.5222/jarss.2021.02997  Sayfalar 99 - 104 (206 kere görüntülendi)

7.
Çocuk Hastalarda Tünelli Santral Venöz Kateterlerin Perkütan ve Cerrahi Yerleştirilmesindeki Komplikasyonlar
Complications in Percutaneous and Surgical Insertion of Tunneled Central Venous Catheters for Pediatric Patients
Gulsen Keskin, Mine Akin, Sibel Saydam, Sengul Ozmert, Devrim Tanil Kurt, Ervin Mambet, Emrah Senel, Melike Kaya Bahçecitapar
doi: 10.5222/jarss.2021.18291  Sayfalar 105 - 111 (147 kere görüntülendi)

8.
Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Transversus Abdominis Plan Bloğun Perioperatif Analjezi ve Hasta Konforuna Katkısı
Evaluation of the Effects of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block on Perioperative Analgesia and Patient Comfort in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
Kevser Dilek Andıç, Aysu Hayriye Nadir, Ayse Lafci, Nermin Gogus
doi: 10.5222/jarss.2021.29053  Sayfalar 112 - 118 (192 kere görüntülendi)

9.
Pediyatrik Hastalarda Uygun Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesi: Distal Radius Epifiz Çapının ve Subglottik Çapın Kullanımı
Estimation of Appropriate Endotracheal Tube Size in Pediatric Patients: Use of Epiphyseal Diameter of the Distal Radius and Subglottic Diameter
Demet Altun, Can Doruk, Müserref Beril Dincer, Meltem Merve Güler, Dilek Altun, Emre Çamcı
doi: 10.5222/jarss.2021.44366  Sayfalar 119 - 124 (164 kere görüntülendi)

10.
COVID-19 Pandemisi Döneminde Sezaryen Anestezisinde Tercihlerin Analizi: Retrospektif, Tek Merkezli Çalışma
Analysis of Preferences in Cesarean Anesthesia During the COVID-19 Pandemic Period: Retrospective, Single Center Study
Sedef Gülçin Ural, İbrahim Hakkı Tör
doi: 10.5222/jarss.2021.86729  Sayfalar 125 - 131 (440 kere görüntülendi)

11.
Granisetronun Spinal Anestezi Kaynaklı Hipotansiyona Etkisi
Effects of Granisetron on Spinal Anesthesia-induced Hypotension
Cem Koray Çataroğlu, Alp Alptekin, Aysel Gezer, Murat Sayin, Asli Donmez
doi: 10.5222/jarss.2021.53825  Sayfalar 132 - 139 (156 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Bir Anesteziyoloğun Korkulu Rüyası: Entübasyon Sonrası Trakea Rüptürü
Anesthesiologist’s Horror Case: Postintubation Tracheal Rupture
Tuba Berra Sarıtaş, Bilal Atilla Bezen, Remziye Gül Sıvacı
doi: 10.5222/jarss.2021.06025  Sayfalar 140 - 143 (208 kere görüntülendi)

13.
Emanuel Sendromlu Çocuk Hastada Anestezik Yaklaşım
Anesthetic Management of a Pediatric Patient with Emanuel Syndrome
Bengisu Ercan, Aysun Ankay Yilbas, Özgür Canbay, Ümitcan Ünver
doi: 10.5222/jarss.2021.31932  Sayfalar 144 - 146 (193 kere görüntülendi)

14.
Acil Cerrahi Gerektiren Vagal Sinir Stimulatörlü Hastada Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management in a Patient with Vagal Nerve Stimulator Requiring Emergency Surgery
Huri Yeşildal, Tülay Çardaközü
doi: 10.5222/jarss.2021.36450  Sayfalar 147 - 150 (161 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
15.
Obstetrik Anestezi Pratiğindeki Kritik Konularda Güncel Öneriler
Up-to-date Recommendations for Obstetric Anesthesia Practice on Critical Issues
Berrin Günaydın
doi: 10.5222/jarss.2021.62134  Sayfalar 151 - 152 (190 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale