ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
JARSS - JARSS: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI

DERLEME
4.
Sıvı Yönetiminde EVLW ve Önemi
EVLW and its Importance in Fluid Management
Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi
doi: 10.5222/jarss.2021.93823  Sayfalar 83 - 91

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Dexmedetomidine as an Adjuvant to Lignocaine for Intravenous Regional Anesthesia for Forearm and Hand Surgeries: A Prospective, Randomized, Controlled Study
Moumita Roychowdhury, Anjum Naz
doi: 10.5222/jarss.2021.02996  Sayfalar 92 - 98

6.
Beyin Ölümü Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis of Brain Death Cases
Özlem Özkan Kuşcu, Meltem Aktay
doi: 10.5222/jarss.2021.02997  Sayfalar 99 - 104

7.
Çocuk Hastalarda Tünelli Santral Venöz Kateterlerin Perkütan ve Cerrahi Yerleştirilmesindeki Komplikasyonlar
Complications in Percutaneous and Surgical Insertion of Tunneled Central Venous Catheters for Pediatric Patients
Gulsen Keskin, Mine Akin, Sibel Saydam, Sengul Ozmert, Devrim Tanil Kurt, Ervin Mambet, Emrah Senel, Melike Kaya Bahçecitapar
doi: 10.5222/jarss.2021.18291  Sayfalar 105 - 111

8.
Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Transversus Abdominis Plan Bloğun Perioperatif Analjezi ve Hasta Konforuna Katkısı
Evaluation of the Effects of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block on Perioperative Analgesia and Patient Comfort in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
Kevser Dilek Andıç, Aysu Hayriye Nadir, Ayse Lafci, Nermin Gogus
doi: 10.5222/jarss.2021.29053  Sayfalar 112 - 118

9.
Pediyatrik Hastalarda Uygun Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesi: Distal Radius Epifiz Çapının ve Subglottik Çapın Kullanımı
Estimation of Appropriate Endotracheal Tube Size in Pediatric Patients: Use of Epiphyseal Diameter of the Distal Radius and Subglottic Diameter
Demet Altun, Can Doruk, Müserref Beril Dincer, Meltem Merve Güler, Dilek Altun, Emre Çamcı
doi: 10.5222/jarss.2021.44366  Sayfalar 119 - 124

10.
COVID-19 Pandemisi Döneminde Sezaryen Anestezisinde Tercihlerin Analizi: Retrospektif, Tek Merkezli Çalışma
Analysis of Preferences in Cesarean Anesthesia During the COVID-19 Pandemic Period: Retrospective, Single Center Study
Sedef Gülçin Ural, İbrahim Hakkı Tör
doi: 10.5222/jarss.2021.86729  Sayfalar 125 - 131

11.
Granisetronun Spinal Anestezi Kaynaklı Hipotansiyona Etkisi
Effects of Granisetron on Spinal Anesthesia-induced Hypotension
Cem Koray Çataroğlu, Alp Alptekin, Aysel Gezer, Murat Sayin, Asli Donmez
doi: 10.5222/jarss.2021.53825  Sayfalar 132 - 139

OLGU SUNUMU
12.
Bir Anesteziyoloğun Korkulu Rüyası: Entübasyon Sonrası Trakea Rüptürü
Anesthesiologist’s Horror Case: Postintubation Tracheal Rupture
Tuba Berra Sarıtaş, Bilal Atilla Bezen, Remziye Gül Sıvacı
doi: 10.5222/jarss.2021.06025  Sayfalar 140 - 143

13.
Emanuel Sendromlu Çocuk Hastada Anestezik Yaklaşım
Anesthetic Management of a Pediatric Patient with Emanuel Syndrome
Bengisu Ercan, Aysun Ankay Yilbas, Özgür Canbay, Ümitcan Ünver
doi: 10.5222/jarss.2021.31932  Sayfalar 144 - 146

14.
Acil Cerrahi Gerektiren Vagal Sinir Stimulatörlü Hastada Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management in a Patient with Vagal Nerve Stimulator Requiring Emergency Surgery
Huri Yeşildal, Tülay Çardaközü
doi: 10.5222/jarss.2021.36450  Sayfalar 147 - 150

EDITÖRE MEKTUP
15.
Obstetrik Anestezi Pratiğindeki Kritik Konularda Güncel Öneriler
Up-to-date Recommendations for Obstetric Anesthesia Practice on Critical Issues
Berrin Günaydın
doi: 10.5222/jarss.2021.62134  Sayfalar 151 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale