ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (442 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - VI (499 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Düşük Kalp Debisi
Low Cardiac Output After Open Cardiac Surgery
Nesrin Bozdoğan Özyılkan
doi: 10.5222/jarss.2020.75437  Sayfalar 1 - 11 (3707 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Effectiveness of Dexmedetomidine for controlled hypotension in providing optimum surgical conditions for functional endoscopic sinus surgeries: A double-blinded randomized controlled trial.
Soma Ganesh Raja Neethirajan, Nivash Chandrasekaran, Aruna Parameswari
doi: 10.5222/jarss.2020.70883  Sayfalar 12 - 17 (762 kere görüntülendi)

5.
Ortopedik Spinal Cerrahi Olgularında İntraoperatif Sıvı Yönetiminde Pleth Varıabılıty İndeks’in (Pvı) Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma
Efficacy of pleth variability index (PVI) to evaluate intraoperative fluid management during Orthopaedic spinal surgery: A randomized controlled trial
Eralp Çevikkalp, İsmet Topçu, Arzu Açıkel, Semih Sarılar, Gönül Tezcan Keleş, Beyhan Cengiz Özyurt
doi: 10.5222/jarss.2020.57441  Sayfalar 18 - 25 (788 kere görüntülendi)

6.
Ultrason ile deneyimsiz ellerde pediatrik santral ven kateterizasyon: Ön rapor
Ultrasound for pediatric central vein catheterisation in inexperienced hands: A preliminary report
Çiğdem Yıldırım Güçlü, Gülnur Göllü Bahadır, Başak Ceyda Meço, Gönül Küçük Erensu, Zekeriyya Alanoğlu, Hüseyin Dindar, Neslihan Alkış
doi: 10.5222/jarss.2020.30592  Sayfalar 26 - 31 (639 kere görüntülendi)

7.
Palyatif bakım ve yoğun bakım ünitelerinde basınç ülserine yapılan geleneksel pansuman ve topikal L-prolin uygulanmasının karşılaştırılması
Comparison of traditional dressing and topical L-proline administration on pressure ulcers in palliative care and intensive care units’ patients
Yeliz Sahiner, Murat Kendirci
doi: 10.5222/jarss.2020.40427  Sayfalar 32 - 38 (1402 kere görüntülendi)

8.
The effect of gall bladder bed infiltration on analgesia in laparoscopic cholecystectomy
Ahmed Sadek, Ibrahim Ibrahim Abd El Baser, Alaa Mazy
doi: 10.5222/jarss.2020.07078  Sayfalar 39 - 46 (1109 kere görüntülendi)

9.
Çocuk Hastalarda Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Code Blue Implementation and Outcomes in Pediatric Patients
Güntülü Şık, Agop Çıtak
doi: 10.5222/jarss.2020.29292  Sayfalar 47 - 51 (1357 kere görüntülendi)

10.
Trakeostomili olarak yoğun bakım ünitesinden taburcu edilen hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez verilerinin retrospektif analizi
Assessment of patients discharged from the intensive care unit with tracheostomy: A retrospective analysıs of single center data
Gamze Küçükosman, Duygu Kocakulak, Hilal Ayoğlu
doi: 10.5222/jarss.2020.30602  Sayfalar 52 - 58 (625 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Distrofik epidermolisis bullosalı hastaya anestezik yaklaşım: olgu sunumu
Anesthetic approach to a patient with dystrophic epidermolysis bullosa: A case report
Mürüvvet Dayıoğlu, Nermin Kılıçarslan, Selimcan Yırtımcı
doi: 10.5222/jarss.2020.96268  Sayfalar 59 - 62 (888 kere görüntülendi)

12.
Preoperatif non-spesifik arka ağrısı olan bir hastada santral nöraksiyel blok sonrasında postoperatif nörolojik defisit
Postoperative neurologic deficit after central neuraxial anesthesia in a patient with preoperative non-specific back pain
Bahattin Tuncali, Hakan Boya, Sukru Arac
doi: 10.5222/jarss.2020.19870  Sayfalar 63 - 66 (741 kere görüntülendi)

13.
Preterm Eylem İle Sezaryene Alınan Akut Eroin Kullanımı Olan Hastada Anestezisi Yönetimi
Anesthetic Management In A Patİent Undergoing Emergency Ceserean Section,Who Had Just Used Heroin
Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Uğur Serkan Çitilcioğlu, Aydın Yücel
doi: 10.5222/jarss.2020.41275  Sayfalar 67 - 70 (1056 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale