ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (378 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
COVID-19 Tanılı ya da Şüpheli Hastaların Preoperatif Hazırlığı ve Ameliyathane Yönetimi
Preoperative Preparation and Operating Room Management of the Patients Who have Confirmed or Suspected COVID-19 infection
Hatice Türe, Şüheda Çelebi, Ezgi Aytaç, Ayşe Tuğluoğlu Kuşdemir, Birsel Ekici, Abdulvahap Oğuz, Tuğhan Utku, Ferdi Menda, Meral Sonmezoglu
doi: 10.5222/jarss.2020.70299  Sayfalar 137 - 149 (3773 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Diz Protezi Cerrahisi Sırasında Diyabetik Hastalarda İskemi-Reperfüzyon Modelindeki SCUBE-1'in Değeri
The Value of SCUBE-1 on Ischemia-Reperfusion Model in Diabetic Patients during Knee Replacement Surgery
Savas Altinsoy, Basak Gulel, Derya Özkan, Ali Yalcindag, Lütfiye Tuba Hancı, Asli Donmez
doi: 10.5222/jarss.2020.80664  Sayfalar 150 - 157 (536 kere görüntülendi)

4.
Ameliyat planlanan hastalar arasında bitkisel ürün kullanımı ve bitkisel ürünlerin nötrofil lenfosit oranına etkisi: Kesitsel araştırma
The usage of herbal products among patients scheduled for surgery and the effect of herbal products on neutrophil-lymphocyte ratio: a cross-sectional study
Ali İhsan Uysal, Başak Altıparmak, Melike Korkmaz Toker, Semra Gümüş Demirbilek
doi: 10.5222/jarss.2020.95866  Sayfalar 158 - 162 (637 kere görüntülendi)

5.
Fiberoptik Bronkoskopi Rehberliğinde veya Kör Açılan Perkutan Trakeostomi İşleminin Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Kıyaslanması
Comparison Of Percutaneous Tracheostomy Process In General Intensive Care Units With Or Without Fiberoptic Bronchocopy Guidance
Zerrin Özçelik, Yücel Gültekin
doi: 10.5222/jarss.2020.52714  Sayfalar 163 - 169 (587 kere görüntülendi)

6.
Video Yardımcılı Torakal Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Yönetimi Için Ultrason Rehberliğinde Yapılan Erektor Spina Plan Bloğu Ve Torakal Paravertebral Blok Etkinliği: Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalışma
Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block and Thoracic Paravertebral Block for Postoperative Analgesia Management Following Video-Assisted Thoracic Surgery: A Prospective, Randomized, Controlled Study
Bahadır Çiftçi, Mürsel Ekinci, Erkan Cem Çelik, Ismail Cem Tukac, Birzat Emre Gölboyu, Mehmet Zeki Gunluoglu, Yunus Oktay Atalay
doi: 10.5222/jarss.2020.07769  Sayfalar 170 - 178 (998 kere görüntülendi)

7.
Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Ağrı için Ultrason Rehberliğinde Erektor Spina Plan Bloğun Etkinliği. Retrospektif Kohort Çalışma
The Efficacy of Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block for Postoperative Analgesia in Laparoscopic Cholecystectomy. A Retrospective Cohort Study
Omer Karaca, Huseyin Ulaş Pınar
doi: 10.5222/jarss.2020.02886  Sayfalar 179 - 187 (814 kere görüntülendi)

8.
Uyandırma Odasında Hasta Takibinde Modifiye Alderete Skorlama Sistemi ( MASS ) İle Çalışmanın Postoperatif Komplikasyon Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi: Retrospektif Çalışma
Comparing the Prevalence of Postoperative Complications in Groups of Patients Followed Up in the Recovery Room with and without the Use of the Modified Aldrete’s Scoring System (MASS): A Retrospective Study
Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Lale Titiz, Didem Derici
doi: 10.5222/jarss.2020.86548  Sayfalar 188 - 193 (2962 kere görüntülendi)

9.
Sezaryende Uygulanan Anestezi Tekniklerinin ve Yenidoğan Apgar Skoru Üzerine Etkili Faktörlerin Retrospektif Analizi: İlçe Devlet Hastanesi Örneği
Retrospective Analysis of Anesthesia Techniques Applied in Cesarean Section and Factors Effective on Neonatal Apgar Score: Case of District State Hospital
Selda Kayaaltı
doi: 10.5222/jarss.2020.68552  Sayfalar 194 - 202 (1166 kere görüntülendi)

10.
Sezaryen operasyonları sonrası farklı yöntemler arasında postoperatif analjezik etkinliğin karşılaştırılması
The Comparison Of Postoperative Analgesic Efficacy Of Different Methods After Cesarean Operation
Gülay Ok, Eralp Çevikkalp, Burcu Artunc Ulkumen, Koray Erbüyün, Pinar Solmaz Hasdemir, Beyhan Ccengiz Özyurt, Demet Aydın
doi: 10.5222/jarss.2020.74946  Sayfalar 203 - 208 (632 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Akciğer kanserine bağlı kemik metastazı nedeniyle gelişen şiddetli hiperkalsemide sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: Bir olgu sunumu
Continuous veno-venous hemodiafiltration in severe hypercalcemia due to metastatic lung cancer: A case report
Bahattin Tuncali, Gizem Cabbaroğlu, Ayse Gül Temizkan Kirkayak, Pınar Zeyneloglu
doi: 10.5222/jarss.2020.97658  Sayfalar 209 - 212 (1093 kere görüntülendi)

12.
Möebius syndrome, what anesthesiologist should consider about: a case report
Masoud Nashibi, Parisa Sezari, Farhad Safari, Ahmad Naderi, Kamran Mottaghi
doi: 10.5222/jarss.2020.18480  Sayfalar 213 - 216 (616 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
13.
Prone positioning in emergency surgery during COVID-19
Sanjeeb Giri, Abhishek Singh, Rashmi Ramachandran
doi: 10.5222/jarss.2020.36036  Sayfalar 217 - 218 (623 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale